Xuất Hóa Đơn Tiếng Anh Là Gì ? Hóa Đơn Điện Tử Bằng Tiếng Anh Là Gì

Đang xem: Xuất hóa đơn tiếng anh là gì

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Xem thêm: Đặt Tên Bằng Bảng Kí Tự Đặc Biệt Mặt Quy, Tên Game Hay ❤️ Kí Tự Đặc Biệt Mặt Quỷ

*

*

Xem thêm: HưỚNg DẫN CáCh Trang Trí Win 10 Làm Mới Không Gian Máy Tính

*

Quy định về những nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng; Các nội dung không bắt buộc trên hóa đơn; Những trường hợp không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.Bạn đang xem: Xuất hóa đơn tiếng anh là gì

———————————————————————————–

———————————————————————————-

3. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.- Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này: – Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán. – Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua. – Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”. – Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

—————————————————————————————-

——————————————————————————————————

Related Posts