Phương Pháp Học Word Form Là Gì, Word Formation Là Gì

Word family là gì?Word formation là gì?

Một word family– một họ từ – là những từ chung nhau một đặc điểm nào đó về ngữ âm hoặc ý nghĩa. Có hai loại word family trong tiếng Anh:

Word family cùng âm gồm các từ “share spelling and sound patterns”, ví dụ:

*

Ảnh:Mpm School

Word family cùng gốc nghĩa, gồm một từ gốc và các từ thuộc loại từ khác (danh từ/tính từ/trạng từ/động từ) được thành lập bằng cách thêm tiền tố hoặc hậu tố nào đó vào từ gốc. Ví dụ:từ gốcbeautcó thể dùng để thành lập ra danh từbeauty, động từbeautify, tính từbeautiful, và trạng từbeautifully. Một ví dụ khác:

*

Ảnh:howtospell-letterpatterns.co.uk

WORD FORMATION là một loại bài tập ngữ vựng, yêu cầu học viên tạo ra một từ cùng gốc nghĩa với một từ cho sẵn, sao cho phù hợp (về từ loại và nghĩa) để sử dụng trong một câu/một đoạn văn.

Đang xem: Word form là gì

Bạn sẽ gặp dạng bàiWord formation (cấu tạo từ/thành lập từ/biến đổi dạng từ) trong rất nhiều kỳ thi quan trọng: trong các đề thi vào 10 chuyên Anh, trong các bài thi Cambridge FCE, TOEIC, IELTS, trong đề ôn tập, kiểm tra, thi HSG tiếng Anh lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9,… Dạng bài này thường kiểm tra tất cả các dạng từ loại như danh từ, tính từ, trạng từ, động từ.

*

Ví dụ về một câu hỏi dạng bài word formation

Làm thế nào để làm tốt dạng bàiWord formation?

Trước hết, bạn cần phải có một vốn từ vựng phong phú:

Để có vốn từ vựng phong phú, chắc chắn bạn cần đọc càng nhiều càng tốt! Lưu ý rằng mỗi khi học một từ mới, bạn nên học tất cả các từ loại liên quan, bao gồm cả tiền tố hoặc hậu tố cấu tạo từ trái nghĩa.Từ điển tuyệt vời để bạn tra word families làLongman Dictionary of Contemporary English Online. Ví dụ khi bạn tra từ SUCCESS:

*

Tiếp nữa, bạn cần có kiến thức ngữ pháp vững vàng:

Bạn cần xác định từ loại cần dùng trong ngữ cảnh được cho phải là gì: danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ? Hướng dẫn tóm tắt:

Noun

Verb

Adjective

Adverb

Function:

Names a person, place, or thing.

Function:

Expresses an action, doing something.

Function:

Describes or modifies a noun.

Xem thêm: girls xinh

Function:

Modifies a verb, adjective, or other adverb.

Lưu ý:

Nếu là danh từ, để ý thêmcần danh từ chỉ người, vật, hay sự vật, và nếu là danh từ đếm được thì cần dùng ở dạng số ít hay số nhiều trong ngữ cảnh này?Không chỉ cần dùng đúng từ loại, bạn còn cần cân nhắc về nghĩa trong câu để chọn sử dụng từ hợp lý nhất.

Gợi ý chiến lược ôn luyện dạng bài Word formation

Đầu tiên, hãy bắt đầu với dạng bài Word form yêu cầu bạn chọn một loại từ trong số các từ thuộc cùng một word family được cho sẵn để hoàn thành câu. Đề thi THPT QG nhiều năm trở lại đây đều có một câu trắc nghiệm chọn word form như vậy.

Luyện tập dạng bài word form nêu trên có thể giúp bạn củng cố kiến thức ngữ pháp và biết thêm nhiều từ vựng thuộc các từ loại khác nhau của các họ từ.

Xem thêm: thơ tình hay chế

Sau đó, hãy chuyển sang dạng bài word formation mà bạn sẽ gặp trong bài thi FCE hoặc trong các đề thi vào 10 chuyên Anh. Dạng bài này khó hơn ở chỗ bạn không được chọn từ các phương án gợi ý sẵn, mà sẽ chỉ được cho sẵn từ gốc, và phải từ viết ra được từ loại đúng để sử dụng trong ngữ cảnh được cho.

Ôn luyện Word formation -FCE
Ôn luyện Word formation – Thi vào 10 chuyên Anh

Related Posts