Whichever Là Gì ? Cấu Trúc Và Các Dùng Whatever Trong Tiếng Anh

Whoever, Whichever, Whatever, Whenever, Wherever và However chắc hẳn những từ này đã rất quen thuộc với các bạn. Vậy bạn đã thực sự hiểu những từ này có ý nghĩa gì và cách sử dụng chúng như thế nào cho đúng chưa? Hãy cùng theo dõi bài viết này từ mister-map.com để hiểu hơn nhé.

Đang xem: Whichever là gì

*

Cách dùng Whoever Whichever Whatever Whenever Wherever và However

Whoever là gì?

Ý nghĩa:

Bất kì ai, cho dù là ai, bất kì ai mà.

Whoever = no matter who

Cách dùng Whoever:

Đây là cụm danh từ để chỉ người. Vậy sẽ đứng sau động từ, tính tình, giới từ hoặc làm chủ ngữ trong mệnh đề. Và động từ bổ nghĩa cho Whoever luôn ở dạng số ít.

E.g:

Whoever draw this picture is a real artist. (Ai vẽ bức tranh này đúng là một nghệ sĩ thực thụ).I love you, whoever you are! (Em yêu anh, cho dù anh có là ai đi nữa).

Whichever là gì?

Ý nghĩa:

Bất kể cái nào.

Whichever = no matter which

Cách dùng Whichever:

Dùng tương tự như whoever nhưng trong trường hợp hạn chế số lượng.

E.g:

Choose whichever brand you prefer. (Hãy chọn bất cứ nhãn hiệu nào mà em thích)In whichever way you choose, I’m sure that it’s the best way. (Bất kể bạn chọn cách nào thì tôi cũng chắc rằng đó là cách tốt nhất).

Whatever là gì?

Ý nghĩa:

Bất cứ khi nào.

Whatever = no matter what

Cách dùng Whatever:

Tương tự như whichever chỉ khác nhau là whichever là sự lựa chọn giữa một hoặc một số thứ, còn whatever thì không giới hạn sự lựa chọn.

E.g:

I blushed whenever he looked at me. (Tôi đỏ mặt bất cứ khi nào anh ấy nhìn vào tôi)There’s a bike outside, so you can go out whenever you wish. (Có một cái xe đạp bên ngoài, vì vậy bạn có thể đi ra ngoài bất cứ khi nào bạn muốn)

Whenever là gì?

Ý nghĩa:

Bất cứ khi nào, bất cứ khi nào mà.

Whenever = no matter when

E.g:

I blushed whenever he looked at me. (Tôi đỏ mặt bất cứ khi nào anh ấy nhìn vào tôi)There’s a bike outside, so you can go out whenever you wish. (Có một cái xe đạp bên ngoài, vì vậy bạn có thể đi ra ngoài bất cứ khi nào bạn muốn)Wherever did you get that idea? (Bạn tìm đâu ra ý tưởng đó vậy!)

Wherever là gì?

Ý nghĩa:

Cho dù là ở đâu, bất kể hoàn cảnh nào.

Whoever = no matter who

Cách dùng:

Wherever được sử dụng trong 3 trường hợp:

– Dùng làm liên từ để chỉ một sự việc xảy ra hoặc đúng trong mọi trường hợp, tình huống. Cũng là chức năng liên từ nhưng để chỉ rằng bạn không biết địa điểm của một người hay một nơi.

– Dùng như trạng từ với nghĩa là “ở đâu” trong câu hỏi chỉ sự ngạc nhiên.

E.g:

There’re many fast food store around here. You can buy snack from wherever you want. (Xung quanh đây có rất nhiều cửa hàng. Cậu có thể mua bim bim từ bất cứ nơi nào cậu muốn.)Wherever you go, I will be there. (Dù em đi bất cứ nơi nào thì anh cũng sẽ đến đó)

However là gì?

Ý nghĩa 1: dù bằng cách nào.

However = no matter how

Ex: She is so beautiful. However you look at her. (Cô ấy thật đẹp, dù có nhìn bằng cách nào đi nữa)

Ý nghĩa 2: tuy nhiên nhưng với nghĩa này thì mình không đề cập chi tiết trong bài viết này.

Ex: I’d love chocolate, however, the calories are too high. (Tôi thích ăn sô cô la, nhưng nó nhiều ca-lo quá).

Xem thêm: Game Thanh Phố Thời Trang 9, Chơi Game Thanh Phố Thời Trang 9 Rio

Bài tập luyện tập sử dụng whoever, whichever, whatever, whenever, wherever và however

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

I will buy the plastic chair or the wooden one, ………. is better.Could I speak to………. is in charge of managing this office, please?Choose ………. of those you are happy with, but think about it carefully.………. rich they may be, it still isn’t enough for them.John love riding his bike ………. the weather is good.Rose like takeing a picture ………. he sees an interesting thing.I’ll make it to lunch, ………. the day goes.You can answer this question ………..My mom goes to the KFC ………. she feels like eating fried chicken.My brother always says ………. comes into his mind.Give it to ………. comes first. The early bird catches the worm.………. much she eats, she never puts on weight.From fried green tomatoes to shrimp and grits, local ingredients are used ……….………. you do, pay attention to your health.

Xem thêm: Collocation Là Gì – Cách Sử Dụng Hiệu Quả Collacations Trong Ielts

Đáp án

whicheverwhoeverwhicheverHoweverwheneverwhereverhoweverwhenever.wheneverwhateverwhoeverHowever muchwheneverWhatever

Bài viết này đã cung cấp cách dùng và những ví dụ cụ thể. Hi vọng các bạn sẽ nắm được cách dùng Whoever, Whichever, Whatever, Whenever, Wherever và However nhé.

Related Posts