” What Is More Là Gì ? Nghĩa Của Từ More, Từ More Là Gì

*
*
*

thầy Duy TOEIC đã trả lời 5 năm trước

“Hình như sau more là danh từ nữa phải k ạ?”

Đúng rồi đó em, mặc dù trong bài thi TOEIC thì khi chỗ trống đứng sau more, tuyệt đại đa số ta chọn tính từ hoặc trạng từ.

Đang xem: What is more là gì

Cách phân biệt thì rất đơn giản. Em chỉ việc xem như không có chữ more, rồi xét như bình thường.

Ví dụ 1:

We offers more ——– than our competitors.(A) selection(B) selective(C) selectively

Xem như không có more thì ta thấy rõ ràng là chỗ trống đứng sau động từ offers, nghĩa là “cung cấp”. Do đó phía sau cần danh từ (cung cấp cái gì?). Vậy ta chọn danh từ selection.

○ We offers more selection than our competitors.= Chúng tôi cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Cities Xl 2012 Việt Hóa Thành, Game Pc: Cities Xl 2012 Mod Tiếng Việt

Ví dụ 2:

These consumers are more ——– than normal people.(A) selection(B) selective(C) selectively

Xem như không có more thì ta thấy rõ là chỗ trống đứng sau động từ to be are. Sau động từ to be thì ta chọn tính từ. Vậy ta chọn tính từ selective.

○ These consumers are more selective than normal people.= Những người tiêu dùng này thì kén chọn hơn so với người bình thường.

Ví dụ 3:

This product will be advertised more ——— in the US.(A) selection(B) selective(C) selectively

Xem như không có more thì ta thấy câu này đã đầy đủ nghĩa (“Sản phẩm này sẽ được quảng cáo ở Mỹ”). Mà theo nguyên tắc thì khi một câu đã đầy đủ nghĩa thì ta dùng trạng từ để mô tả thêm cho nó (được quảng cáo ở Mỹ một cách như thế nào?). Hoặc theo nguyên tắc: sau bị động thì chọn trạng từ. Vì vậy ta chọn trạng từ selectively.

Xem thêm: Đường Kính Là Gì – Lý Thuyết Hình Tròn, Tâm, Đường Kính, Bán Kính

○ This product will be advertised more selectively in the US.= Sản phẩm này sẽ được quảnh cáo một cách chọn lọc hơn ở Mỹ.

Related Posts