Wandering Là Gì – Nghĩa Của Từ Wandering Trong Tiếng Việt

wandering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wandering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wandering.

Đang xem: Wandering là gì

Từ điển Anh Việt

wandering

/”wɔndəriɳ/

* danh từ

sự đi lang thang

(nghĩa bóng) sự lạc hướng, sự chệch hướng

a wandering from the subject: sự lạc đề

sự nghĩ lan man; sự lơ đễnh

(số nhiều) cuộc du lịch dài ngày

(số nhiều) lời nói mê

* tính từ

lang thang

quanh co, uốn khúc

wandering river: sông uốn khúc

không định cư, nay đây mai đó

wandering tribe: bộ lạc không định cư

vẩn vơ, lan man; lơ đễnh

wandering eyes: đôi mắt nhìn vẫn vơ

lạc lõng, không mạch lạc

wandering speech: bài nói không mạch lạc

mê sảng; nói mê

wandering

(thống kê) di động

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

wandering

* kỹ thuật

di động

lang thang

lung lay

quanh co

sự chạy lệch tâm

uốn khúc

cơ khí & công trình:

sự chao đảo xe

xây dựng:

sự đảo, chao (của xe)

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Cấu Trúc More And More Là Gì, More And More Trong Tiếng Anh

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: descent là gì

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Related Posts