To Wander Là Gì ? Nghĩa Của Từ Wander Trong Tiếng Việt Wander Là Gì, Nghĩa Của Từ Wander

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Wander là gì

*
*
*

wander

*

wander /”wɔndə/ nội động từ đi thơ thẩn, đi lang thangto wander about the streets: đi lang thang ngoài phố đi lạc đường, lầm đường, chệch đường ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))to wander from the right path: đi lầm đườngto wander from the subject: đi ra ngoài đề, lạc đề quanh co, uốn khúc (con sông…)the river wanders about the large plain: con sông uốn khúc quanh co trong cánh đồng lớn nói huyên thiên; nghĩ lan man; lơ đễnhto wander in one”s talk: nói huyên thiên không đâu vào đâuhis mind wanders at times: lắm lúc tâm trí hắn ta để đâu ấy mê sảng ngoại động từ đi lang thang khắpto wander the world: đi lang thang khắp thế giới
chaochỉ báo nhấp nháyđidi độngnhấp nháy mục tiêuthay đổi vị tríLĩnh vực: cơ khí & công trìnhchao đảo (bánh xe)Lĩnh vực: ô tôđảo (bánh xe)Lĩnh vực: điện lạnhvết chập chờn (trên màn hình rađa)wander off courselàm lệch

*

*

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ ” Usage Là Gì, Nghĩa Của Từ Usage, Usage Là Gì

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

wander

Từ điển Collocation

wander verb

1 move slowly around a place /go from place to place

ADV. slowly | aimlessly | disconsolately, restlessly | happily | at will, freely The cattle are allowed to wander freely. | just, simply Simply wandering is a pleasure in itself. | far, further (afield) One day she wandered further afield. | about, across, along, around/round, away, back, in, off, out, over He just wandered in one day and asked for a job.

VERB + WANDER be free to Visitors are free to wander through the gardens and woods. | allow sb/sth to, let sb/sth How could you let him wander off like that?

PREP. across, all over, along, among, around, into, out of, round, through, towards Don”t go wandering all over the house! He wandered into a bar and ordered a drink.

PHRASES find sb wandering They found him wandering around aimlessly.

2 stop concentrating

ADV. a little

VERB + WANDER begin to His attention was beginning to wander. | allow sth to, let sth Lissa let her mind wander a little.

PREP. from, to My thoughts wandered from the exam questions to my interview the next day.

Từ điển WordNet

v.

go via an indirect route or at no set pace

After dinner, we wandered into town

Xem thêm: Lời Bài Hát Ngày Buồn (Lam Phương), Lời Bài Hát Ngày Buồn

English Synonym and Antonym Dictionary

wanders|wandered|wanderingsyn.: drift gad meander ramble roam rove stray

Related Posts