Vrrp Là Gì ? Một Số Đặc Điểm Của Giao Thức Vrrp

hoang092837Ciscocâu lệnh vrrp, cấu hình vrrp, hoat dong cua vrrp, hoạt động vrrp, mô hình cơ bản vrrp, vitual router redundancy protocol, vrrp, VRRP (vitual router redundancy protocol), vrrp config, vrrp là gì ?, đặt điểm vrrpBạn nghĩ gì về bài viết này?

VRRP vitual router redundancy protocol

HSRP VRRP
Chuẩn của cisco ,1994 IETF,RFC 3768
16 grousp Max 255 groups Max
1 active,1 standby,several candidates 1 master, tất cả con Router còn several backups
Tạo ra 1 IP ảo,1 MAC ảo Tạo ra 1 IP ảo,1 MAC ảo
224.0.0.2 224.0.0.18
Can track interface or object Can track only objects
Default times: hello 3s ,hold 10s Hello : 1s hold time 3s
   

1.Hoạt động vrrp:

Cách bầu chọn Router Master :

+ Dựa vào priority cao nhất : range 1-254

+ Nếu chỉ số priority bằng nhau thì xét đến địa chỉ IP cao nhất mà cổng đang tham gia vrrp

+ Tất cả router còn lại thì làm backup

Nhiệm vụ của Master :

+ Trả lời arp request

+ Forward dử liệu

+ Gửi gói hello

+ Trả lời Ip gateway

Nhiệm vụ của backup:

+ lắng nghe gói tin hello của Master.

+ Dựa vào master down để con backkup nào lên thay con master khi con master chết

Mô hình :

2.Cấu hình HSRP:

R2######################

interface f0/1

vrrp 10 ip 193.1.1.1

vrrp 10 priority 250

vrrp 10 preempt

exit

end

track 10 interface f0/0 ip routing

interface f0/1

vrrp 10 track 10 decrement 200

exit

R3######################

interface f0/0

vrrp 10 ip 193.1.1.1

vrrp 10 priority 150

vrrp 10 preempt

exit

track 10 interface s0/0 ip routing

interface f0/0

vrrp 10 track 10 decrement 200

exit

Show vrrp : kiểm tra trạng thái vrrp

Show vrrp bri : kiểm tra tổng quát

Note :

+ điểm đặt biệt là khi tạo ra router ảo ! có thể cấu hình Ip router trùng với Ip router vật lý ,lúc đó priority =255

+ có thể loadbancing trên group – bằng cách tạo nhiều group ,mỏi con sẽ làm active cho một group

PS : các vấn đề bạn cần tìm hiểu thêm?

1/ Các yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình bầu chọn? 2/ Độ ưu tiên là gì? Phạm vi thế nào? 3/ Thế nào là pre-empt hay non-preempt 4/ VRRP có hỗ trợ cơ chế interface tracking hay không? 5/ Cơ chế hello trong VRRP là thế nào? 6/ vấn đế xác thực giữa các peer trong VRRP? 7/ Cisco Router có hỗ trợ VRRP hay không? Trong những IOS version nào?

Related Posts