” Ventilation Là Gì – Nghĩa Của Từ Ventilation Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

ventilation

*

ventilation /,venti”leiʃn/ danh từ sự thông gió, sự thông hơi, sự quạtthe ventilation of the room: sự thông gió gian phòngfans for ventilation: quạt để thông gió (y học) sự lọc (máu) bằng oxy sự đưa ra bàn luận rộng rãithe problem requires ventilation: vấn đề này cần được đưa ra bàn luận rộng rãi
sự quạtcrankcase ventilation: sự quạt thông các-teexhaust (-duct) ventilation: sự quạt rageneral ventilation: sự quạt toàn bộintake ventilation: sự quạt vàoplenum ventilation: sự quạt vàosupply ventilation: sự quạt vàosự quạt giósự thông gióGiải thích EN: The circulation and purification of air in an enclosed space..Giải thích VN: Sự tuần hoàn và làm sạch không khí trong một không gian khép kín.additional ventilation: sự thông gió bổ sungartificial ventilation: sự thông gió nhân tạoautomatic ventilation: sự thông gió tự độngchill room ventilation: sự thông gió buồng lạnhchilling room ventilation: sự thông gió buồng lạnhcombined ventilation: sự thông gió tổng hợpdiagonal ventilation: sự thông gió chéodown ventilation: sự thông gió xuốngemergency ventilation: sự thông gió sự cốemergency ventilation: sự thông gió cấp cứuenclosed ventilation: sự thông gió kínenclosed ventilation: sự thông gió nội bộexhaust ventilation: sự thông gió xả khíextract ventilation: sự thông gió hútfan ventilation: sự thông gió bằng quạtfire ventilation: sự thông gió phòng cháyfloor ventilation: sự thông gió trong sànforced ventilation: sự thông gió cưỡng bứcgeneral ventilation: sự thông gió toàn bộinduced ventilation: sự thông gió nhân tạolocal exhaust ventilation: sự thông gió hút cục bộlocal ventilation: sự thông gió tại chỗmechanical ventilation: sự thông gió cơ họcmine ventilation: sự thông gió mỏnatural ventilation: sự thông gió tự nhiênplant and process ventilation: sự thông gió các nhà máyplenum and exhaust ventilation: sự thông gió hút thổiplenum ventilation: sự thông gió cưỡng bứcpositive crankcase ventilation: sự thông gió cacte liên tụcpositive crankcase ventilation: sự thông gió (PCV)roof ventilation: sự thông gió ở máiroom ventilation: sự thông gió trong phòngsecondary ventilation: sự thông gió thứ cấpstatic ventilation: sự thông gió tĩnhsummer ventilation: sự thông gió mùa hèsupply and exhaust ventilation: sự thông gió kiểu thổi và hútsupply ventilation: sự thông gió kiểu thổitechnological ventilation: sự thông gió công nghệthrough ventilation: sự thông gió xuyên suốtuncontrolled ventilation: sự thông gió tự nhiên (không có sự điều chỉnh)uncontrolled ventilation: sự thông gió tự nhiênunderfloor ventilation: sự thông gió dưới sànunderroof ventilation: sự thông gió dưới máivacuum ventilation: sự thông gió chân khôngventilation by extraction: sự thông gió (hút) rayear-round ventilation: sự thông gió cả nămzonal ventilation: sự thông gió cục bộsự thông khíthông gióadditional ventilation: thông gió bổ sungadditional ventilation: sự thông gió bổ sungair ventilation: sự thông gióair ventilation system: hệ thống thông gióartificial ventilation: sự thông gió nhân tạoautomatic ventilation: sự thông gió tự độngbalanced ventilation system: hệ thống thông gió cân bằngchill room ventilation: thông gió buồng lạnhchill room ventilation: sự thông gió buồng lạnhchilling room ventilation: thông gió buồng lạnhchilling room ventilation: sự thông gió buồng lạnhcombination ventilation (system): hệ thống thông gió kết hợpcombination ventilation system: hệ thông gió kết hợpcombined ventilation: sự thông gió tổng hợpcontrolled ventilation: thông gió được điều khiểncontrolled ventilation: thông gió điều khiển đượcdiagonal ventilation: sự thông gió chéodown ventilation: sự thông gió xuốngelectric ventilation stack: ống thông gió bằng điệnemergency ventilation: sự thông gió sự cốemergency ventilation: sự thông gió cấp cứuenclosed ventilation: sự thông gió kínenclosed ventilation: sự thông gió nội bộexhaust system of ventilation: hệ thống thông gió hútexhaust ventilation: sự thông gió xả khíextract ventilation: sự thông gió hútextraction ventilation system: hệ thống thông gió hútfan ventilation: sự thông gió bằng quạtfire ventilation: sự thông gió phòng cháyfloor ventilation: sự thông gió trong sànforced ventilation: sự thông gió cưỡng bứcforced-draft ventilation: thông gió cưỡng bứcfresh air ventilation: thông gió bằng không khí tươigarage ventilation apparatus: máy thông gió garageneral ventilation: sự thông gió toàn bộinduced ventilation: sự thông gió nhân tạoinduced-draught ventilation: thông gió ngoàiinsufficient ventilation: thông gió không đầy đủirregular ventilation: thông gió không đồng đềujet ventilation: thông gió kiểu tia phunlocal exhaust ventilation: sự thông gió hút cục bộlocal ventilation: sự thông gió tại chỗmechanical ventilation: thông gió cơ khímechanical ventilation: sự thông gió cơ họcmechanical ventilation: thông gió bằng cơ khímethod of ventilation: phương pháp thông giómine ventilation: sự thông gió mỏnatural ventilation: sự thông gió tự nhiênplant and process ventilation: sự thông gió các nhà máyplenum and exhaust ventilation: sự thông gió hút thổiplenum ventilation: sự thông gió cưỡng bứcpositive crankcase ventilation: sự thông gió cacte liên tụcpositive crankcase ventilation: sự thông gió (PCV)positive crankcase ventilation (pcv): hệ thống thông gió trục khuỷurefrigerated ventilation: thông gió lạnhrefrigerated ventilation system: hệ (thống) thông gió lạnhrefrigerated ventilation system: hệ thống thông gió lạnhreversal of mine ventilation: sự đảo chiều thông gió mỏroof ventilation: sự thông gió ở máiroom ventilation: sự thông gió trong phòngsecondary ventilation: sự thông gió thứ cấpsidewall with ventilation flaps: sườn bên có van thông gióspecial ventilation service: hệ thống thông gió chuyên dùngspecial ventilation service: hệ (thống) thông gió chuyên dùngstandard ventilation service: hệ thống thông gió tiêu chuẩnstandard ventilation service: hệ (thống) thông gió tiêu chuẩnstatic ventilation: thông gió tĩnhstatic ventilation: sự thông gió tĩnhsummer ventilation: sự thông gió mùa hèsummer ventilation: thông gió mùa hèsupply and exhaust ventilation: sự thông gió kiểu thổi và hútsupply ventilation: sự thông gió kiểu thổisystem of ventilation: hệ thống thông giótechnological ventilation: sự thông gió công nghệthrough ventilation: sự thông gió xuyên suốtuncontrolled ventilation: sự thông gió tự nhiên (không có sự điều chỉnh)uncontrolled ventilation: sự thông gió tự nhiênunderfloor ventilation: sự thông gió dưới sànunderground ventilation station: trạm thông gió ngầmunderroof ventilation: thông gió dưới máiunderroof ventilation: sự thông gió dưới máivacuum ventilation: sự thông gió chân khôngventilation air: không khí thông gióventilation air requirement: nhu cầu không khí thông gióventilation air requirements: nhu cầu không khí thông gióventilation air supply: cấp không khí để thông gióventilation aperture: lỗ thông gióventilation bore hole: lỗ khoan thông gióventilation brick: gạch thông gióventilation by extraction: sự thông gió (hút) raventilation cavity: hốc thông gióventilation chamber: lỗ thông gióventilation chamber: khoang thông gióventilation circuit: vành thông gióventilation control center: trung tâm kiểm soát thông gióventilation cover: chụp thông gióventilation cowl: chụp thông gióventilation dam: đập thông gióventilation door: cửa thông gióventilation door opener: dụng cụ mở cửa thông gióventilation duct: đường (ống) thông gióventilation duct: ống thông gióventilation factor: hệ số thông gióventilation fan: quạt thông gióventilation funnel: ống thông gióventilation grill: lưới thông gióventilation heat gain: sự thu nhiệt do thông gióventilation heat loss: mất mát nhiệt do thông gióventilation hood: cái chụp thông gióventilation hood: chụp thông gióventilation load: tải trọng nhiệt thông gióventilation opening: lỗ thông gióventilation panel: panen (cửa) buồng thông gióventilation pipe: ống thông gióventilation plant: thiết bị thông gióventilation plant: hệ (thống) thông gióventilation plant: trạm thông gióventilation plant room: buồng thiết bị thông gióventilation rate: hệ số thông gióventilation riser: ống đứng thông gióventilation shaft: hầm thông gióventilation shaft: ống thông gióventilation system: hệ thống thông gióventilation trench: rãnh thông gióventilation tubing: hệ ống thông gióventilation tunnel: đường hầm thông gióventilation valve: van thông gióventilation well: giếng thông gióyear-round ventilation: sự thông gió cả nămyear-round ventilation: thông gió cả nămzonal ventilation: sự thông gió cục bộair ventilationthông giócrankcase ventilationbộ quạt gió cạt-tecrankcase ventilationthông hơi cactediffuser of ventilation systemhệ thống gió khuếch tánsự thông giósự thông hơisự trao đổi không khí o sự thông gió, sự thông khí § diagonal ventilation : sự thông gió chéo § down ventilation : sự thông gió xuống § down hill ventilation : sự thông gió từ trên xuống § exhaust ventilation : sự thông gió xả khí § mechanical ventilation : sự thông gió cơ học § mine ventilation : sự thông gió mỏ § natural ventilation : sự thông gió tự nhiên § secondary ventilation : sự thông gió thứ cấp § suction ventilation : sự hút gió § turbine ventilation : sự thông gió bằng tuabin § upcast ventilation : sự hút gió ra § up-hill ventilation : sự thông gió từ dưới lên

Related Posts