V Bare Là Gì – Dạng Động Từ Ving, To V Và V Bare

Số lượng động từ trong tiếng Anh là rất nhiều, nên việc phân biệt động từ nào đi

với V-ing, động từ nào đi với to + V hay V-bare gây khó khăn cho người học. Mời

các bạn tham khảo bài dưới đây để phân biệt rõ hơn cách dùng nhé!

Đang xem: V bare là gì

*
*

Xem thêm: Ebook 10 Bài Học Trên Chiếc Khăn Ăn, 10 Bài Học Trên Chiếc Khăn Ăn

Bạn đang xem nội dung tài liệu Động từ đi với v-Ing, to+v, V-bare, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Xem thêm: At This Time Là Gì ? Cách Dùng Và Phân Biệt By The Time Là Gì

Động từ đi với v-ing, to+v, V-bare Số lượng động từ trong tiếng Anh là rất nhiều, nên việc phân biệt động từ nào đi với V-ing, động từ nào đi với to + V hay V-bare gây khó khăn cho người học. Mời các bạn tham khảo bài dưới đây để phân biệt rõ hơn cách dùng nhé! 1- Theo sau tất cả các trợ từ (động từ khiếm khuyết): can, could, will,shall, would, may, might, ought to, must, had better, would like to, needn”t, would rather, would sooner, be supposed to là những động từ không “chia”, V-bare. 2- Những động từ theo sau là “to verb” có 2 trường hợp: 2.a- : afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend, like, manage, neglect, prefer, pretend, propose, regret, seem, swear, try, wish, agree, arrange, attempt, beg, care, consent, determine, fail, happend, help, hope, learn, love, mean, offer, prepare, promise, refuse, remember, start, trouble, want, would like prefer. 2.b- : advise, ask, be, command, encourage, forbid, get, help, intend, leave, mean, oblige, permit, prefer, recommend, remind, tell, allow, bear, cause, compel, expect, force, hate, instruct, invite, like, need, order, persuade, press, request, teach, tempt, trouble, warn, want, wish. 3- Theo sau bởi “V-ing”: admit, advise, allow, anticipate, appreciate, avoid, confess, consider, deny, delay, detest, dislike, enjoy, escape, excuse, face, fancy, finish, give up, imagine, invlolve, justify, keep on, leave off, mention, mind, miss, permit, postpone, quit, recommend, resent, resist, resume, risk, save, tolerate, suggest, recollect, stop, pardon, can”t resist, can”t stand, can”t help, understand Ngoài ra theo sau: be worth, it is no use, there is no, it is no good cũng là V-ing 4- Những động từ theo sau gồm cả “to verb” và “V-ing”: advise, attempt, commence, begin, allow, cease, continue, dread, forget, hate, intend, leave, like, love, mean, permit, prefer, propose, regret, remember, start, study, try, can”t bear, recommend, need, want, require. Đa số những động từ trên khi theo sau là “to verb” hoặc “V-ing” sẽ có nghĩa khác nhau.

Related Posts