Nghĩa Của Từ Utilization Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

utilization

*

utilization sự sử dụng
sử dụngbuffer utilization: sử dụng giảm chấncoefficient of industrial territory utilization: hệ số sử dụng đất khu công nghiệpcoefficient of power utilization: hệ số sử dụng công suấtcoefficient of utilization: hệ số sử dụngdegree of utilization: mức độ sử dụngheat utilization: sự sử dụng nhiệtintegrated utilization: sự sử dụng tổng hợpline utilization rate: tỷ lệ sử dụng đường truyềnmachine utilization: sự sử dụng máyorbit-spectrum utilization: việc sử dụng phổ-quỹ đạoservice utilization factor: hệ số sử dụng dịch vụsewage utilization act: luật sử dụng nước thảisoil utilization: sự sử dụng đấtspectrum utilization: việc sử dụng phổstorage utilization: mức sử dụng bộ nhớstorage utilization: sự sử dụng bộ nhớthermal utilization factor: hệ số sử dụng nhiệttotal utilization factor: hệ số hoàn toàn sử dụngutilization coefficient: hệ số sử dụngutilization curve: đường cong sử dụngutilization factor: hệ số sử dụngutilization factor: hệ thống sử dụngutilization of debris: sự sử dụng các mảnh vỡutilization of rainwater: sự sử dụng nước mưautilization of sewage: sự sử dụng nước thảiutilization of sludge: sự sử dụng bùnutilization of waste products: sự sử dụng phế phẩmutilization of water resources: sự sử dụng nguồn nướcutilization rate: tỉ lệ sử dụngutilization rate: tỷ lệ sử dụngutilization time: thời gian sử dụngwaste heat utilization: sự sử dụng nhiệt thảiwaste heat utilization: sự sử dụng nhiệt hao phíwaste utilization: sự sử dụng phế liệuwater utilization efficiency: hệ số sử dụng nướcsự dùngsự sử dụngheat utilization: sự sử dụng nhiệtintegrated utilization: sự sử dụng tổng hợpmachine utilization: sự sử dụng máysoil utilization: sự sử dụng đấtstorage utilization: sự sử dụng bộ nhớutilization of debris: sự sử dụng các mảnh vỡutilization of rainwater: sự sử dụng nước mưautilization of sewage: sự sử dụng nước thảiutilization of sludge: sự sử dụng bùnutilization of waste products: sự sử dụng phế phẩmutilization of water resources: sự sử dụng nguồn nướcwaste heat utilization: sự sử dụng nhiệt thảiwaste heat utilization: sự sử dụng nhiệt hao phíwaste utilization: sự sử dụng phế liệuLĩnh vực: xây dựngsự tận dụng (phế liệu)capacity utilizationsự tận dụng công suấtheat utilizationsự thu hồi nhiệtnuclear fuel utilizationtận dụng nhiên liệu hạt nhânorbit-spectrum utilizationviệc dàn xếp phổ-quỹ đạosludge utilizationsự tận dụng bùn đặcsludge utilizationsự tận dụng chất lắngspecific utilization coefficienthệ số hiệu dụngspectrum utilizationviệc dàn xếp phổstorage utilizationhiệu suất bộ nhớsự áp dụngsử dụngcapacity utilization: mức sử dụng năng lực sản xuấtcost of land utilization: phí tổn sử dụng đất đaiequipment utilization: sử dụng thiết bịfactor utilization: sự sử dụng yếu tố (sản xuất)factor utilization: việc sử dụng yếu tố (sản xuất)manufacturing capacity utilization: suất sử dụng thiết bị chế tạomargin of utilization: biên tế sử dụngplant utilization: thời gian thực tế sử dụng thiết bị nhà xưởngutilization efficiency: hiệu dụng sử dụngutilization factor: suất sử dụng thiết bịutilization of capital: sự sử dụng vốnutilization of funds: sự sử dụng quỹutilization of hour: sử dụng giờ làmutilization of materials: sử dụng linh hoạt vật tưutilization of monthly instalment credit: sử dụng tiền vay trả góputilization of resources: sự sử dụng hữu hiệu tài nguyênutilization of resources: sự sử dụng tài nguyên hữu hiệuutilization percent: tỉ lệ phần trăm, bách phân suất sử dụngutilization rate: mức, tỉ lệ sử dụng hữu hiệuutilization ratio: tỉ lệ sử dụngsự dùngsự sử dụngfactor utilization: sự sử dụng yếu tố (sản xuất)utilization of capital: sự sử dụng vốnutilization of funds: sự sử dụng quỹutilization of resources: sự sử dụng hữu hiệu tài nguyênutilization of resources: sự sử dụng tài nguyên hữu hiệumanufacturing capacity utilizationtrung tâm công nghiệputilization of a patentsự sử dụng, khai thác một bằng sáng chế o sự sử dụng § waste heat utilization : sự sử dụng nhiệt thải § utilization of sewage : sự sử dụng nước thải

Related Posts