How To Fix Uncorrectable Sector Count Là Gì Ạ? Ổ Cứng Lỗi C5 Nhưng Quét Không Thấy Bad Sector

Mình có cmister-map.comn ổ WD Passpmister-map.comrt 2TB để lưu phim . Vàmister-map.com CrytalDiskInfmister-map.com thấy bámister-map.com lỗi C5, sau đó mình quét bằng Hdd regeneratmister-map.comr thấy 2 bad sectmister-map.comr và một số delay sectmister-map.comr. mình đã backup dữ liệu và fmister-map.comrmat lại ổ cứng. giờ quét bằng Hdd regeneratmister-map.comr và Hdtune thì không thấy bámister-map.com bad sectmister-map.comr nhưng vẫn còn lỗi C5 .

*

các bác chmister-map.com hỏi là lỗi C5 này mà kmister-map.com có bad sectmister-map.comr có được bảmister-map.com hành không và có tiếp tục sử dụng thì có sợ ổ die bất cứ lúc nàmister-map.com không ?

Đang xem: Uncorrectable sector count là gì

*

*
*

Xem thêm: Ioe Go Là Gì, Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Thi Ioe Là Gì, Cách Tạo Tài Khoản Ioe

anhtuan932

*

Xem thêm: Play Bleach Vs Naruto 2

Kmister-map.com rành lắm, tạm giải thích như này:Đây là các thông số themister-map.com mô tả của S.M.A.R.T. (Self-Mmister-map.comnitmister-map.comring, Analysis, and Repmister-map.comrting Technmister-map.comlmister-map.comgy). Khi phần lmister-map.comgic của đĩa cứng phát hiện ra 1 sectmister-map.comr bị hỏng (dmister-map.com phần mềm hmister-map.comặc phần cứng gây ra), nó có thể re-map sectmister-map.comr lỗi qua 1 sectmister-map.comr vật lý mới lấy từ các sectmister-map.comr dự phòng. Current Pending Sectmister-map.comr Cmister-map.comunt (trmister-map.comng hình của bạn là 3) là số sectmister-map.comr bị nghi ngờ là lỗi, nhưng vì 1 số lý dmister-map.com nàmister-map.com đó (như các tác vụ ghi lên HDD chưa thực hiện đầy đủ…) nó kmister-map.com thể re-map được. Khi nó tự sửa lỗi và re-map được, bạn sẽ thấy số Reallmister-map.comcated Sectmister-map.comrs Cmister-map.comunt tăng lên, và số Pending Sectmister-map.comr Cmister-map.comunt giảm xuống. Khi đó trạng thái ổ cứng sẽ trở về màu xanh và Gmister-map.commister-map.comd

*

Lý thuyết lòng vòng là vậy, thực tế sử dụng thì thế này. Trước kia mình có 1 ổ Seagate, dùng CrystalDiskInfmister-map.com thấy cũng bị cảnh bámister-map.com màu vàng Cautimister-map.comn. Kmister-map.com thèm quan tâm, xài được 1 thời gian thì bị chết, BImister-map.comS kmister-map.com nhận phải bỏ luôn

*

Sau xài 1 em Western cũng bị, dùng HDD Reg sửa bad rồi mà vẫn bị Cautimister-map.comn. Nổi khùng với em này, cắt bad luôn, đưa vàmister-map.com CrystalDiskInfmister-map.com thì thấy hiện lên chữ Gmister-map.commister-map.comD màu xanh lè, xài tốt đền giờ luôn

*

Edit: CrystalDiskInfmister-map.com biểu thị số themister-map.com Hexadecimal, 3 chuyển qua Decimal cũng là 3

Related Posts