Tuy Nhiên Tiếng Anh Là Gì – Nghĩa Của Từ Tuy Nhiên Trong Tiếng Việt

Bài viết này được biên soạn bởi Tiếng Anh Mỗi Ngày,nơi phát triểnHọc tiếng Anh PRO,chương trìnhhọc tiếng Anh onlinehiệu quả và dễ học.

Đang xem: Tuy nhiên tiếng anh là gì

✅ Tóm tắt:

Trong tiếng Anh thì chỉ có thể ngăn cách 2 câu bằng một trong ba cách:

Dấu chấm

Dấu chấm phẩy

Liên từ

Trong tiếng Việt, chúng ta có thể ngăn cách 2 câu khá thoải mái bằng dấu chấm hay dấu phẩy, ví dụ như:

Mẹ tôi thường dẫn tôi đi công viên. Mỗi lần đến đó chơi tôi cảm thấy rất vui.Mẹ tôi thường dẫn tôi đi công viên, mỗi lần đến đó chơi tôi cảm thấy rất vui.

Tuy nhiên, trong tiếng Anh thì chỉ có thể ngăn cách 2 câu bằng dấu chấm, dấu chấm phẩy, hoặc một liên từ.

My mother often takes me to the park. Every time we go there I feel very happy.My mother often takes me to the park; every time we go there I feel very happy.My mother often takes me to the park, and every time we go there I feel very happy.

My mother often takes me to the park, and every time we go there I feel very happy.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Lower Là Gì ? Nghĩa Của Từ Lower Trong Tiếng Việt

Chúng ta phải cực kỳ lưu ý là trong tiếng Anh không được dùng dấu phẩy để nối 2 câu lại với nhau.

SAI NGỮ PHÁP:My mother often takes me to the park,every time we went there I feel very happy.

2. Liên từ là gì? (Conjunctions)

✅ Tóm tắt:

Liên từ trong tiếng Anh là những từ liên kết 2 câu đơn lại một nhau thành 1 câu ghép.

Mỗi câu đơn trong câu ghép được gọi là một mệnh đề.

Xem thêm: lieu trai chi di 18

Mỗi mộtliên từ cómột ý nghĩa riêng,thể hiện mối quan hệ ý nghĩa của những câu mà nó nối lại.

Related Posts