Truncate Là Gì – Nghĩa Của Từ Truncate

DELETE : Xóa một hay tất cả dòng trong một bảng theo một điều kiện nhất định, dữ liệu có thể phục hồi lạiTRUNCATE : Xóa toàn bộ các dòng của bảng, giải phóng bộ nhớ và không thể phục hồi lạiDROP : Xóa một bảng khỏi database

Cấu trúc lệnh :

DELETE :

Xóa một dòng trong bảng : DELETE FROM ten_bang ;Xóa tất cả các dòng trong bảng : DELETE FROM ten_bang;

TRUNCATE :

TRUNCATE TABLE ten_bang

DROP :

DROP TABLE ten_bang;

Lưu ý : Bạn phải thực sự cẩn thận khi sử dung 2 lệnh TRUNCATE và DROP vì dữ lieu sẽ không thể được phục hồi

Share this:facebook

Like this:

Like Loading…Bạn đang xem: Truncate là gì

Related

Đang xem: Truncate là gì

*

Author:Lucy Nguyen

View All Posts

Tagged: Data Science, SQL, SQL server, Test

Post navigation

Previous Post Lí do bạn nên học thêm một vài ngôn ngữ khác!!!Next Post Thuật toán loang (hay vết dầu loang) trong xử lý matrận

Leave a Reply Cancel reply

Enter your comment here…Fill in your details below or click an icon to log in:

Email (Address never made public)NameWebsite

You are commenting using your WordPressaccount.(LogOut/Change)

You are commenting using your Google account.(LogOut/Change)

You are commenting using your Twitter account.(LogOut/Change)

You are commenting using your Facebook account.(LogOut/Change)

Cancel

Connecting to %s

Notify me of new comments via email.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search for:

Recent Posts

Recent Comments

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Mã Hóa Dsd Trên Đĩa Sacd Là Gì, Sacd (Super Audio Cd) Là Gì

Danh sách chứng chỉ… on Lộ trình ôn thi chứng…
Kinh nghiệm bỏ túi đ… on Sử dụng Mac hiệu quả v…
Sử dụng Mac hiệu quả… on Kinh nghiệm bỏ túi để…
Chương trình học Dat… on Course 7: R programming langua…
Chương trình học Dat… on Course 6: Machine Learning wit…

Archives

Categories

Book which I read ! (4)Học ngoại ngữ (4)Học tiếng Anh (2)IELTS 8.0 (2)Teaching (4)Technical – Learn more (36)Trip (1)Search for:

Recent Posts

Recent Comments

Danh sách chứng chỉ… on Lộ trình ôn thi chứng…
Kinh nghiệm bỏ túi đ… on Sử dụng Mac hiệu quả v…
Sử dụng Mac hiệu quả… on Kinh nghiệm bỏ túi để…
Chương trình học Dat… on Course 7: R programming langua…

Xem thêm: Chỉ Số Mpv Là Gì ? Ung Thư Có Liên Quan Chỉ Số Mpv Không? Xe Mpv Là Gì

Chương trình học Dat… on Course 6: Machine Learning wit…

Categories

CancelPost was not sent – check your email addresses!Email check failed, please try againSorry, your blog cannot share posts by email.Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy %d bloggers like this:Chuyên mục: Hỏi Đáp

Related Posts