Từ Vựng Về Trọng Lượng Tiếng Anh Là Gì ? Vietgle Tra Từ

* danh từ- trọng lượng, sức nặng=he is twice my weight+ anh ấy nặng bằng hai tôi=to try the weight of+ nhấc lên xem nặng nhẹ=to lose weight+ sụt cân=to gain (put on) weight+ lên cân, béo ra- cái chặn (giấy…)- qu cân=set of weights+ một bộ qu cân=weights and measures+ đo lường, cân đo- qu lắc (đồng hồ)- (thưng nghiệp) cân=to be sold by weight+ bán theo cân=to give good (short) weight+ cân già (non)- (thể dục,thể thao) hạng (võ sĩ); tạ=to put the weight+ ném tạ- (y học) sự nặng (đầu); sự đầy, sự nặng (bụng)- (kiến trúc); (kỹ thuật) ti trọng, sức nặng=to support the weight of the roof+ chịu ti ti trọng của mái nhà- (vật lý) trọng lực; trọng lượng riêng- (nghĩa bóng) tầm quan trọng, sức thuyết phục; trọng lượng, tác dụng, nh hưởng=an argument of great weight+ một lý lẽ có sức thuyết phục lớn (có trọng lượng)=to have no (little, great) weight with somebody+ không có (có ít, có nhiều) uy tín (nh hưởng) đối với ai=man of weight+ người quan trọng, người có nh hưởng lớn=to carry weight+ có thế; có tầm quan trọng; có nh hưởng lớn!to pull one”s weight- hết sức, nỗ lực; đm đưng phần việc của mình, chịu phần trách nhiệm của mình* ngoại động từ- buộc thêm vật nặng, làm nặng thêm=to weight a net+ buộc chì vào lưới- đè nặng lên, chất nặng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))- (kỹ thuật) xử lý cho chắc thêm (vi)

Đang xem: Trọng lượng tiếng anh là gì

Probably related with:

English Vietnamese
weight
béo ; bình thường ; bạn phải ; chơi nặng ; chở nặng ; cân nặng mới đúng ; cân nặng vừa phải ; cân nặng ; cân nổi ; cân ; cân đúng ; cân đấy mập ; câu ; công ; giảm cân ; gánh nặng ; gì ; hơi đặc hơn ; hưởng ; khinh công ; khối lượng ; kim loại nặng ; ký ; lượng ; nặng bằng ; nặng của nó ; nặng hơn ; nặng nề ; nặng thêm ; nặng ; nặng đúng ; số cân nó ; số cân ; sức nặng ; sức ; sử dụng ; thể cân ; thể cân được ; thể ; trọng lượng cơ thể ; trọng lượng của cây súng ; trọng lượng của mình ; trọng lượng của ; trọng lượng ; trọng lực ; trọng ; tăng cân ; được trọng lượng cơ thể ; đặc ; ảnh hưởng ; ốm đi ;

Xem thêm: Danh Sách Các Phần Mềm Tạo Intro Video Hiệu Quả, Top 6 Phần Mềm Làm Intro Video Hiệu Quả

béo ; bình thường ; chơi nặng ; chở nặng ; cân nặng mới đúng ; cân nặng vừa phải ; cân nặng ; cân nổi ; cân ; cân đấy mập ; câu ; công ; giảm béo ; giảm cân ; gánh nặng ; gì ; hơi đặc hơn ; hưởng ; khinh công ; khối lượng ; kim loại nặng ; ký ; lượng ; mập ; nă ; nă ̣ ; nặng của nó ; nặng hơn ; nặng nề ; nặng thêm ; nặng ; nặng đúng ; số cân ; sức nặng ; sức ; sử dụng ; thể cân ; thể cân được ; trọng lượng cơ thể ; trọng lượng của cây súng ; trọng lượng của mình ; trọng lượng của ; trọng lượng ; trọng lực ; trọng ; tăng cân ; được trọng lượng cơ thể ; đặc ; ảnh hưởng ; ốm ; ốm đi ;
May be synonymous with:

English English
weight; exercising weight; free weight

Xem thêm: Peat Là Gì – Peat Nghĩa Là Gì

sports equipment used in calisthenic exercises and weightlifting; it is not attached to anything and is raised and lowered by use of the hands and arms

Related Posts