Nghĩa Của Từ Trench Là Gì ? Nghĩa Của Từ Trench Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Trench là gì

*
*
*

trench

*

trench /trentʃ/ danh từ (nông nghiệp) rãnh, mươnga trench for draining water: mương tháo nước (quân sự) hào, hầmcommunication trench: hào giao thông ngoại động từ (nông nghiệp) đào rãnh, đào mươngto trench a field for draining: đào mương ở một đám ruộng để tháo nước cày sâuto trench a piece of ground: cày sâu một đám đất (kiến trúc) bào xoi, bào rãnhto trench a board: bào rãnh một tấm ván (quân sự) đào hào vây quanh, đào hào bảo vệ (một địa điểm)to trench along (quân sự) tiến lên bằng đường hàoto trench upon lấn, xâm lấnto trench upon someone”s land: lấn đất của aito trench upon someone”s time: lấn mất thì giờ của ai, làm mất thì giờ của ai gần như là, gần đến, xấp xỉhis answer trenched upon insolence: câu trả lời của hắn ta gần như là hỗn xược
đào rãnhtrench digger: máy đào rãnhtrench excavator: máy đào rãnhhầmsilo trench: hầm xilotrench bin: bunke hầmtrench spoon: máy đào hầmtube trench: hào dùng cho hầm (lộ thiên)hàoabsorption trench: hào hấp thụaerobic trench: đường hào ưa khícable trench: hào đặt cápcable trench: hào đặt dây cápdrain trench: hào tiêu nướcdrainage trench: hào tiêu nướcduct trench: hào đặt ốngduct trench: hào đặt đường ốngendless chain trench excavator: máy đào hào kiểu xích vô tậnfighting trench: chiến hàofoundation trench: hào đặt mónggravel filled trench: hào lấp sỏigreen fodder trench: hào chứa cỏleaching trench: hào thấm nướcmain cable trench: hào chính đặt dây điệnopen trench: hào lộ thiênopen trench: hào hởperimeter trench: hào trên chu vipile trench storage: kho xếp đống hàopilot trench: hào dẫnpipe trench: hào ốngpipe trench: hào đặt ốngprospecting trench: hào thăm dòseepage trench: hào thấm nướcsewer trench: hào đặt cốngshoring of trench: sự chống đỡ hàotoe trench: hào ở chân bờ dốctrench backfall: sự lấp hàotrench backfill: sự lấp hàotrench bottom: đáy hàotrench braces: hệ giằng gia cố hàotrench cutting machine: máy đào hàotrench digger: máy đào hàotrench digging: sự đào hàotrench digging: đào hàotrench drain: sự tiêu nước qua hàotrench drain: hào tiêu nướctrench excavating plant: máy đào hàotrench excavation: sự đào hàotrench excavator: máy đào hàotrench excavator: máy xúc đào hàotrench filling machine: máy lấp hàotrench hammer: búa đầm hàotrench landfill: sự lấp đất hàotrench plough: máy đào hào kiểu càytrench plough: máy cày hàotrench rammer: dụng cụ đầm hàotrench sheeting: sự ốp hàotrench shoring system: hệ giằng chống đỡ hàotrench tamper: dụng cụ đầm hàotrench water intake: công trình lấp nước ở hàotrench water intake: công trình lấy nước kiểu hàotube trench: hào dùng cho hầm (lộ thiên)utility trench: hào dẫnworking trench: hào thăm dòhào biển sâuhố móngmángroad trench formation: đáy lòng mángtrench excavation: đào mángmáng mươngmươngabsorption trench: mương thutrench excavator: máy đào mươngtrench hoe: máy đào mươngtrench method: phương pháp đào mươngtrench sheeting: sự ốp mươngutility trench: mương cung cấprãnhcable trench: rãnh (đặt) cápcable trench: rãnh đặt cápdrainage trench: rãnh tiêuhillside trench beyond banquette: rãnh ven con chạchopen trench: rãnh hởpilot trench: rãnh dẫnpipe trench: rãnh đặt ốngtrench bottom: đáy rãnhtrench digger: máy đào rãnhtrench excavation: đào rãnhtrench excavator: máy đào rãnhtrench excavator: máy sẻ rãnhtrench excavator: máy xẻ rãnhtrench hoe: máy cạp rãnhtrench landfill: sự lấp đất rãnhutility trench: rãnh dẫnventilation trench: rãnh thông giósự nổ mìnLĩnh vực: cơ khí & công trìnhchân khay chống thấm (nền dập)tường chống thấmdeep trench: tường chống thấm sâuwing trench: tường chống thấm cánhLĩnh vực: điệnkhai mươngLĩnh vực: xây dựnglỗ đàomương hẹpabsorption trenchhố thấm nước bẩncore trenchlõi chống thấmcutoff trenchbê tôngfoundation trenchhố móngleaching trenchhố ngâm chiết o hào, mương, rãnh § duct trench : hào đặt ống § prospecting trench : hào thăm dò

*

Xem thêm: ” Table Manners Là Gì ? Nghĩa Của Từ &#39Table Manners&#39 Là Gì

*

*

trench

Từ điển Collocation

trench noun

ADJ. deep, narrow, shallow | muddy | defensive | enemy | communication, front-line

VERB + TRENCH dig

TRENCH + NOUN warfare

PREP. in the ~ life in the trenches in the First World War

Từ điển WordNet

n.

a ditch dug as a fortification having a parapet of the excavated earthany long ditch cut in the ground

v.

fortify by surrounding with trenches

He trenched his military camp

cut or carve deeply into

letters trenched into the stone

set, plant, or bury in a trench

trench the fallen soldiers

trench the vegetables

dig a trench or trenches

The National Guardsmen were sent out to trench

Xem thêm: Câu Thần Chú Gọi Ma Nếu Không Tin, 10 Cách Gọi Hồn Ma Lên Chơi !

English Synonym and Antonym Dictionary

trenches|trenched|trenchingsyn.: channel ditch dugout foxhole moat

Related Posts