Nghĩa Của Từ Translator Là Gì, Nghĩa Của Từ Translator Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Translator là gì

*
*
*

translator

*

translator /træns”leitə/ danh từ người dịch máy truyền tin (bưu điện)
bộ dịchaddress translator: bộ dịch địa chỉcode translator: bộ dịch mãdecision table translator: bộ dịch bảng quyết địnhdynamic address translator (DAT): bộ dịch địa chỉ độnggeneralized algebraic translator (GAT): bộ dịch đại số tổng quátlanguage translator: bộ dịch ngôn ngữlanguage translator: bộ dịch ngữone-to-one translator: bộ dịch một mộtregister translator: bộ dịch thanh ghichương trình dịchlanguage translator: chương trình dịch ngôn ngữsoftware translator: chương trình dịch phần mềmtranslator directive: dẫn hướng chương trình dịchngười biên dịchngười dịchmáy dịchcode translator: máy dịch mãLĩnh vực: toán & tinbộ thông dịchđơn vị dịchLĩnh vực: xây dựngmáy chuyển phátmáy chuyển tiếpmáy chuyển tinaddress translatorbộ chuyển đổi địa chỉformulary translatorngôn ngữ FORTRANfrequency translatorbộ biến đổi tầnfrequency translatorbộ biến tầnfrequency translatorbộ chuyển đổi tầnfrequency translatorbộ đổi tầnrouting translatorbộ chuyển đườngtranslator directivechỉ thị dịchtranslator directivechỉ thị thông dịchtranslator stationtrạm chuyểntranslator unitmáy dịchtranslator unitmáy dịch, bộ chuyểntranslator unitsự truyềnmáy phiên dịchngười phiên dịchphiên dịch viên

Xem thêm: Even Though Là Gì – Cấu Trúc Even If Tiếng Anh

*

*

*

Xem thêm: Capital Là Gì ? Phân Loại Vai Trò “Working Capital” Bạn Có Biết

translator

Từ điển Collocation

translator noun

ADJ. Dutch, Japanese, etc. | professional | freelance working as a freelance translator

TRANSLATOR + VERB translate from/into sth, work from/into sth translators working from Portuguese into English More information about JOB
JOB: be, work as ~
She”s a well-known writer. Her father, a trained chef, now works as a bus driver.

study to be, train as, train to be ~ She trained as a painter and sculptor.

start (work) as ~ He started work as a trainee chef.

become, qualify as ~ She qualified as a vet last year.

employ (sb as), have The company employs more than 1500 engineers.

engage (sb as), get, hire (sb as), recruit, take on ~ They have recruited a new designer.

appoint, appoint sb (as), make sb ~ are usually used with academic, official or highly responsible jobs: He was appointed Professor of Law at Yale. At 39 she was made chairman of the board.

Related Posts