Nghĩa Của Từ Tolerance Là Gì, Tolerance Là Gì, Nghĩa Của Từ Tolerance

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Tolerance là gì

*
*
*

tolerance

*

tolerance /”tɔlərəns/ danh từ lòng khoan dung; sự tha thứto show great tolerance: tỏ ra khoan dung đạo độ sự kiên nhẫn sự chịu đựng; sức chịu đựngtolerance of heat: sự chịu đựng sức nóng (y học) sự chịu được thuốc
độ cho phépđộ dung saidung hạnacid tolerance: dung hạn axit (của đất)core diameter tolerance: dung hạn đường kính của lõicore diameter tolerance: dung hạn đường kính của nhândamage tolerance: dung hạn hư hỏngfrequency tolerance: dung hạn tần sốhumidity tolerance: dung hạn ẩmnoise tolerance: dung hạn tạp nhiễuphase tolerance of the pilot signal: dung hạn pha của tín hiệu hướng dẫnsurface tolerance: dung hạn bề mặttighter frequency tolerance: dung hạn tần số chặt hơntolerance on the frequency response: dung hạn trên sự đáp ứng tần sốdung saiGiải thích EN: The allowable range of deviation from design specifications, expressed as a percentage of the nominal value.Giải thích VN: Là giá trị sai lệch cho phép từ thiết kế kỹ thuật được tính như số pần trăm của giá trị bình thường.Cell tolerance variation (CTV): biến thiên dung sai tế bàoadjustment tolerance: dung sai hiệu chỉnhadjustment tolerance: dung sai điều chỉnhangle tolerance: dung sai gócbilateral tolerance: dung sai đối xứngclose tolerance: dung sai phạm vi hẹpclose tolerance: dung sai chặtconcentricity tolerance: dung sai độ đồng tâmcone tolerance: dung sai côndimensional tolerance: dung sai kích thướcfit tolerance: dung sai lắp rápfitting tolerance: dung sai lắp ghépflatness tolerance: dung sai độ phẳngform tolerance: dung sai khuônfrequency tolerance: dung sai tần sốgearing tolerance: dung sai ăn khớp rănggeneral tolerance: dung sai tổng thểhole tolerance: dung sai đường kính lỗhumidity tolerance: dung sai độ ẩmlimit of tolerance: giới hạn dung sailot tolerance percentage of defective: phần trăm dung sai khuyết tật của lônarrowing of frequency tolerance: sự thu hẹp dung sai tần sốpile tolerance: dung sai cọcpositional tolerance: dung sai vị tríquality tolerance: dung sai về chất lượngrail wear tolerance: dung sai mòn rayrelative humidity tolerance: dung sai (cho phép) của độ ẩm tương đốisize tolerance: dung sai kích thướcstandard tolerance: dung sai tiêu chuẩntemperature tolerance: dung sai nhiệt độtolerance chart: sơ đồ dung saitolerance chart: bảng dung saitolerance class: cấp dung saitolerance in size: dung sai kích thướctolerance limit: giới hạn dung saitolerance limits: các giới hạn dung sai cho phéptolerance margins: phạm vi dung saitolerance margins: trường dung saitolerance of fit: dung sai lắp ghéptolerance of position: dung sai vị trítolerance on the diameter: dung sai đường kínhtolerance range: bảng dung saitolerance range: phạm vi dung saitolerance range: giới hạn dung saitolerance unit: đơn vị đo dung saitolerance zone: miền dung saitolerance zone: phạm vi dung saiunilateral tolerance method: phương pháp dung sai đơnwall thickness tolerance: dung sai chiều thành ốngdung sai kích thướclượng dưsize tolerance: lượng dư kích thướctolerance in size: lượng dư kích thướcsai số cho phépgrain tolerance: sai số cho phép graintolerance in construction: sai số cho phép (dung sai) trong thi côngsự chấp nhậnsự cho phépsự dung nạpLĩnh vực: y họcdung nạpdrug tolerance: dung nạp thuốcglucose tolerance test: thử nghiệm dung nạp glucose (dùng trong chần đoán đái tháo đường)acceleration tolerancesức chịu dựng lực tăng tốccore tolerance fieldsợi quang trường dùng sai lõifault tolerancedung saifault tolerancekhả năng kháng lỗifault tolerancesai hỏng cho phépđộ sai biệtdung hạndung saihạn độ chất hàng thừa thiếumức sai biệt cho phépsai độsai số cho phépsự khoan dungalcohol toleranceđộ bền rượufermentation tolerance of flourđộ lên men của bộtsalt toleranceđộ bền muốisampling tolerancemức sai sót lấy mẫu cho phépsugar toleranceđộ bền đườngtolerance limitgiới hạn cho phép <"tɔlərəns> o sự cho phép, dung sai Phạm vi thay đổi cho phép so với một trị số nhất định. § wall thickness tolerance : dung sai chiều dày thành ống

*

Xem thêm: thumb là gì

*

*

tolerance

Từ điển Collocation

tolerance noun

ADJ. great, high, remarkable | low | amused, patronising He watched the kids throw water around with amused tolerance. | political, racial, religious | zero (of crime) Howard County has a zero tolerance policy on alcohol use by teenagers.

QUANT. degree, level

VERB + TOLERANCE have | show | lack | learn

TOLERANCE + NOUN level

PREP. ~ for Some children have a low tolerance for boredom. | ~ of people with a high tolerance of discomfort | ~ to Tolerance to alcohol decreases with age. | ~ towards She was showing greater tolerance towards her younger sister than before.

Từ điển WordNet

n.

the power or capacity of an organism to tolerate unfavorable environmental conditionsthe act of tolerating somethingwillingness to recognize and respect the beliefs or practices of others

Xem thêm: Gái Đẹp – Tổng Hợp 100+ Ảnh

Oil and Gas Field Glossary

The permissible deviation from the specified value.

English Synonym and Antonym Dictionary

tolerancesant.: intolerance

Related Posts