Đường Tiệm Cận Ngang Là Gì, Cách Tìm Các Đường Tiệm Cận Của Đồ Thị Hàm Số

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là gì? Cách tìm tιệm cận ngang của đồ thị hàm số như thế nào cho nhanh? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Đang xem: Tiệm cận ngang là gì

——————————-

TIỆM CẬN NGANG CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Cho hàm số y=f(x) xác định trên (a;+∞). Nếu

*

thì y=b là đường tιệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x).

Tương tự, cho hàm số y=f(x) xác định trên (−∞;a). Nếu

*

thì y=b là đường tιệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x).

Như vậy một hàm số có tối đa 2 đường tiệm cận ngang và tất nhiên tối thiểu là không có đường tιệm cận ngang nào.

*

——————————-

CÁCH TÌM TIỆM CẬN NGAΝG CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Trước tiên cần lưu ý rằng chúng ta hay nhầm lẫn là tiệm cận ngang của hàm số.

Xem thêm: false là gì

 Hàm số không có tιệm cận ngang mà đồ thị hàm số mới có tιệm cận ngang. Lưu ý thứ hai là tiệm cận đứng và tiệm cận ngang cách xác định khác nhau.

Cách xác định tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bao gồm các bước sau:

» Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.

» Bước 2.

Xem thêm: Prisoner'S Dilemma Là Gì, Dilemma Trong Tiếng Tiếng Việt

Tính các giới hạn của hàm số đó tại vô cực (nếu có). Từ đó xác định đường tιệm cận ngang.

*

——————————-

CÔNG THỨC TÍNH TIỆM CẬN NGAΝG CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ PHÂN THỨC HỮU TỈ

*

——————————-

CÁCH TÍNH TIỆM CẬN NGAΝG CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ PHÂN THỨC VÔ TỶ

Hàm số phân thức vô tỷ có rất nhiều dạng. Dưới đây là một dạng thường gặp:

Related Posts