Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt

Đang xem: Thumb là gì

thumb

*

thumb /θʌm/
danh từ ngón tay cái ngón tay cái của găng tayto be under someone”s thumb bị ai thống trị, bị ai kiềm chế; ở dưới quyền aito bite one”s thumb at somebody lêu lêu chế nhạo aihis fingers are all thumbs nó vụng về hậu đậuthumbs down dấu ra hiệu từ chối (không tán thành)thumbs up dấu ra hiệu đồng ý (tán thành) ngoại động từ dở qua (trang sách)to thumb the pages of a book: dở qua trang sách vận dụng vụng về, điều khiển vụng vềto thumb the piano: đánh pianô vụng vềto thumb one”s nose at someone (thông tục) để ngón tay cái lên mũi để chế nhạo ai, lêu lêu ai; nhạo ai, miệt thị ai

*

 ngón cái

*

 ốc tai hồngthumb nut: đai ốc tai hồngLĩnh vực: y học

*

 ngón tay cáiopposing muscle of thumb: cơ đối ngón tay cáirule of thumb: quy tắc ngón tay cáiflat-head thumb screw

*

 vít tai hồng đầu phẳngmilled-edge thumb screw

*

 vít panmerule of thumb

*

 qui tắc kinh nghiệmthumb bolt

*

 bulông tai hồngthumb bolt

*

 mũ tai hồngthumb bolt

*

 vít đầu lăn nhámthumb bolt

*

 vít gỗ đầu có cánhthumb bolt

*

 vít tai hồngthumb latch

*

 then cửathumb lever

*

 cần nhỏthumb lever

*

 đòn bẩy épthumb nut

*

 đai ốc có tai vặnthumb nut

*

 ốc tai hồngthumb nut or wing nut

*

 đai ốc có tai vặnthumb pin

*

 đinh gămthumb screw

*

 bulông tai hồngthumb screw

*

 ốc xiết tai hồngthumb screw

*

 vít có đầu lăn nhámthumb screw

*

 vít có tai vặnthumb screw

*

 vít đầu lăn nhámthumb screw

*

 vít gỗ đầu có cánhthumb screw

*

 vít tai hồngthumb slide

*

 con trượt cạnh có khía (trên thước cặp)thumb tack

*

 đinh bấm (có mũ lớn)thumb tack

*

 đinh bấm có mũ lớnthumb tack

*

 đinh kẹpthumb tack

*

 đinh mũ (về kỹ thuật)

Xem thêm: pollex, ovolo, quarter round, hitchhike, hitch, flick, flip, riffle, leaf, riff, finger

Xem thêm: Blood Pressure Cuff Là Gì – Blood Pressure Trong Tiếng Tiếng Việt

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

thumb

Từ điển Collocation

thumb noun

VERB + THUMB suck | flick, jab, jerk ‘What”ll we do with them?’ he asked, jerking his thumb at the suitca | raise, stick out He smiled and raised a thumb in greeting. I stuck out a thumb and a car stopped immediately. | twiddle (often figurative) I sat there twiddling my thumbs until the manager finally appeared.

THUMB + NOUN nail (also thumbnail)

PHRASES between finger and thumb/between thumb and forefinger I picked up the beetle carefully between finger and thumb. | thumbs up He made a thumbs-up sign through the window to tell us everything was fine.

Từ điển WordNet

n.

the thick short innermost digit of the forelimb; pollexthe part of a glove that provides a covering for the thumba convex molding having a cross section in the form of a quarter of a circle or of an ellipse; ovolo, quarter round

v.

travel by getting free rides from motorists; hitchhike, hitchlook through a book or other written material; flick, flip, riffle, leaf, riff

He thumbed through the report

She leafed through the volume

feel or handle with the fingers; finger

finger the binding of the book

Xem thêm: Đại Nhạc Hoàn Otakemaru Onmyoji, Hướng Dẫn Chơi Ssr

Microsoft Computer Dictionary

n. See elevator.

File Extension Dictionary

JAlbum Thumbnail Image (Datadosen.se)

English Synonym and Antonym Dictionary

thumbs|thumbed|thumbing
syn.: finger flick flip hitch hitchhike leaf ovolo pollex quarter round riff riffle

Related Posts