Giải Sinh Học 7 Bài 16: Thực Hành Mổ Và Quan Sát Giun Đất, Giải Vở Bài Tập Sinh Học 7

– Chọn bài -Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phúBài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vậtBài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinhBài 4: Trùng roiBài 5: Trùng biến hình và trùng giàyBài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rétBài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinhBài 8: Thủy tứcBài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoangBài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangBài 11: Sán lá ganBài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹpBài 13: Giun đũaBài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun trònBài 15: Giun đấtBài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đấtBài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốtBài 18: Trai sốngBài 19: Một số thân mềm khácBài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềmBài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềmBài 22: Tôm sôngBài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sôngBài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xácBài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhệnBài 26: Châu chấuBài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọBài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọBài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpBài 30: Ôn tập phần 1 – Động vật không xương sốngBài 31: Cá chépBài 32: Thực hành: Mổ cáBài 33: Cấu tạo trong của cá chépBài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp CáBài 35: Ếch đồngBài 36: Thực hành: QUan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mỗBài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cưBài 38: Thằn lằn bóng đuôi dàiBài 39: Cấu tạo trong của thằn lằnBài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sátBài 41: Chim bồ câuBài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câuBài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câuBài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chimBài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chimBài 46: ThỏBài 47: Cấu tạo trong của thỏBài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túiBài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voiBài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịtBài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởngBài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của ThúBài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyểnBài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thểBài 55: Tiến hóa về sinh sảnBài 56: Cây phát sinh giới động vậtBài 57: Đa dạng sinh họcBài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh họcBài 60: Động vật quý hiếmBài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phươngBài 63: Ôn tậpBài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên

Related Posts