Lợi Nhuận Thu Nhập Lãi Thuần Là Gì ? Cách Tính Lợi Nhuận Thuận Chuẩn Xác Nhất

Lãi thuần là gì? Công thức tính lãi thuần hiện nay như thế nào? Bài viết ngay sau đây sẽ giúp bạn tìm ra được câu trả lời chuẩn xác nhất.

Đang xem: Thu nhập lãi thuần là gì

Lãi thuần là gì?

Lãi thuần, hay còn gọi là lợi nhuận thuần là khoản tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh thuần của các doanh nghiệp. Lợi nhuận thuần phản ảnh được kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu thu được trong kì kinh doanh sau khi trừ đi những chi phí phát sinh khác nhau. Trong đó, bao gồm cả giá thành các sản phẩm hàng hóa đã tiêu thụ được.

Hiện nay, giữa lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng thường có những điểm khác biệt như sau:

Lãi thuần: đây là khoản lợi nhuận đã trừ đi các chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh như: lãi vay, quảng cáo, tiền bảo quản, vận chuyển khác nhau. Lãi ròng: Đây là khoản lợi nhuận thuần đã được trừ đi những khoản thuế mà doanh nghiệp bắt buộc phải đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Công thức tính lãi thuần

Hiện nay, việc tính lãi thuần sẽ được thực hiện theo công thức sau:

Lãi thuần = Doanh thu thuần – giá vốn hàng hóa + (Doanh thu hoạt động tài chính – chi phí hoạt động tài chính)- (chi phí bán hàng + chi phí vận hành, quản lý doanh nghiệp)

Hoặc với nhiều doanh nghiệp có thể tính lãi thuần theo công thức:

Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần – giá thành sản phẩm tiêu thụ được trong thời gian kinh doanh.

*

Công thức tính lãi thuần

Trong đó:

Doanh thu thuần: là khoản tiền thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ đi những khoản khác nhau như: giá hàng bán đã giảm, chiết khấu cho khách hàng, thuế tiêu thụ đặc biệt…. Giá vốn hàng bán: là chi phí để có thể tạo ra các sản phẩm như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí vận chuyển….. Doanh thu hoạt động tài chính: đây là các khoản tiền mà doanh nghiệp có thể nhận được đến từ các hoạt động như: cho thuê tài chính, tiền lãi từ việc cho vay, các khoản phát sinh từ tiền bản quyền, lợi nhuận trong quá trình diễn ra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí tài chính: là những chi phí phục vụ cho hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của lãi thuần

Lãi thuần hiện có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp. Điều đó có thể kể ra bởi các yếu tố như:

Đánh giá mức độ sinh lời của doanh nghiệp: Lãi thuần sẽ là thước đo để đánh giá tổng doanh thu của doanh nghiệp nhằm xem xét lợi nhuận chiếm tỉ lệ bao nhiêu. Từ đó đánh giá khả năng sinh lời của toàn bộ doanh nghiệp. Tiền đề đưa ra phương án kinh doanh hiệu quả: việc đưa ra được phương án kinh doanh hiệu quả chính là tiền đề để doanh nghiệp có thể hoạt động. Vì thế, lợi nhuận thuần được xem như phương tiện thiết yếu của doanh nghiệp để có thể nắm rõ được tình trạng lãi lỗ.

Các chỉ tiêu tỉ suất lãi thuần hiện nay.

Xem thêm: Tử Vi Hàng Tuần – #Tuvihangtuan Hashtag On Twitter

Các chỉ tiêu tỉ suất lãi thuần hiện đóng vai trò thể hiện khả năng sinh lời trên từng đồng doanh thu của một doanh nghiệp. Nếu như một doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt với tỉ suất lợi nhuận thuần ở mức độ cao. Doanh nghiệp đó có thể cạnh tranh được về việc kiểm soát chi phí kinh doanh có hiệu quả so với các doanh nghiệp khác.

*

chỉ tiêu tỉ suất lãi thuần

Và tỉ suất lãi thuần cũng là một chỉ tiêu được rất nhiều nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp quan tâm trong các báo cáo tài chính định kỳ. Hiện nay, công thức tính tỉ suất lợi nhuận được tính như sau:

Tỉ suất lãi thuần = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

Với nhiều doanh nghiệp, chỉ tiêu lãi thuần này không chỉ giúp chủ doanh nghiệp nắm rõ tình hình kinh doanh mà còn rất giá trị với các chủ đầu tư để có thể đưa ra những đánh giá về khả năng sinh lời của doanh nghiệp đó. Đặc biệt hơn, chỉ tiêu này cũng giúp các chủ doanh nghiệp có thể kiểm soát toort được những khoản chi phí vận hành trực tiếp của hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: game công chúa trang điểm

Trên đây là những thông tin cơ bản về lãi thuần. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn tìm được lời giải cho câu hỏi lãi thuần là gì hiện nay.

Related Posts