Định Lí Cử Tri Trung Gian (Median Voter Theorem Là Gì : Định Lý Coase Là Gì?

Một số bạn mới bắt đầu làm quen với System Design khi thấy CAP Theorem không khỏi bỡ ngỡ. Theorem – Định lý, nghe thôi là đã thấy nhức đầu. Tuy nhiên trong System Design thì CAP không quá phức tạp.

Đang xem: Theorem là gì

Biết về CAP Theorem giúp ta có cái nhìn tổng quan hơn, tốt hơn khi thiết kế hệ thống. Không những vậy còn tránh những sai sót không đáng có khi thiết kế.

Bắt đầu ngay thôi nào!

1. CAP Theorem là gì?

CAP bao gồm 3 từ consistency, availability, và partition tolerance. (Tính nhất quán, tính khả dụng và dung sai phân vùng).

The CAP theorem applies a similar type of logic to distributed systems—namely, that a distributed system can deliver only two of three desired characteristics: consistency, availability, and partition tolerance (the ‘C,’ ‘A’ and ‘P’ in CAP).

Định lý CAP áp dụng một loại logic tương tự cho các hệ thống phân tán (Distributed Systems) — cụ thể là hệ thống phân tán chỉ có thể cung cấp hai trong ba đặc tính mong muốn: tính nhất quán, tính khả dụng và dung sai phân vùng (chữ ‘C,’ ‘A’ và ‘P’ trong CAP ).

Xem thêm: Than Xe Sieu Toc Youtube Stats, Channel Analytics, Thân Xe Sieu Toc

2. Cap Theorem và Cloud Applications

Đọc qua định nghĩa phía trên chắc một số bạn sẽ thắc mắc về Hệ thống phân tán. (Distributed System)

A distributed system is a network that stores data on more than one node (physical or virtual machines) at the same time. Because all cloud applications are distributed systems, it’s essential to understand the CAP theorem when designing a cloud app so that you can choose a data management system that delivers the characteristics your application needs most.

Hệ thống phân tán và mạng lưới lưu trữ dữ liệu trên nhiều hơn một node (vật lý hoặc máy ảo) trong cùng một thời điểm. Bởi vì tất cả các cloud applications là hệ thống phân tán, điều cần thiết là phải hiểu định lý CAP khi thiết kế ứng dụng đám mây. Để sau này có gì còn có thể chọn hệ thống quản lý dữ liệu phù hợp nhất với ứng dụng đang phát triển.

Đấy, hiểu biết về CAP Theorem cũng là một điểm cộng lớn, cần thiết để nâng cao skills khi làm việc với cloud applications. Phân tích sâu hơn vào từng chữ cái ha.

Xem thêm: To Take A Nap Là Gì ? Nghĩa Của Từ Naps Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Naps Trong Tiếng Việt

2.1 Consistency – tính nhất quán

Giả sử bạn đang thiết kế hệ thống bán vé máy bay. Sau khi thiết kế xong xuôi, hệ thống đưa vào vận hành.

Giá vé từ HCM- Thailand có thay đổi, cập nhật từ $300 lên $350. Client A load website trước khi giá cập nhât, thấy giá vé chỉ $300. Client B vào ngay sau đó, lại thấy giá $350.

*
*
*
*
*

3. Tổng kết

The CAP theorem is also called Brewer’s Theorem, because it was first advanced by Professor Eric A. Brewer during a talk he gave on distributed computing in 2000

CAP Theorem cũng có tên khác là Brewer’s Theorem, bởi vì nó xuất hiện lần đầu khi giá sư Brewer nói chuyện về distributed computing năm 2000

4. Tham khảo

Bài viết về CAP

Related Posts