Thẩm Tra Tiếng Anh Là Gì – Thẩm Tra Trong Tiếng Anh Là Gì

svba1608    627

Khuyên

*

Moderator 627 586 bài viết Giới tính: Female Vị trí: The North

Chào mọi người,

 

 

Mình đang dịch hộ người quen một số thuật ngữ về xây dựng.

Đang xem: Thẩm tra tiếng anh là gì

Nếu mọi người thấy có đoạn nào cần sửa đổi thì nhờ góp ý.

Xem thêm: Matc H M Dota – Search Results

Mình cũng hy vọng mở ra một topic mới về tiếng Anh ngành xây dựng.

Xem thêm: move beyond là gì

 

 

Cảm ơn,

Khuyên.

 

 

1.     Tư vấn xây dựng: lập dự án đầu tư, quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ đấu thầu, lập dự toán công trình xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; xác định, đánh giá nguyên nhân sự cố công trình và lập phương án sửa chữa, gia cố.

Construction Consulting: Establish investment project, project management, bidding document consultation, construction project estimation, construction project quality accreditation; determining, assessing the reason of construction work and make plan to repair, reinforce.

 

2.     Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp

Architectural design of civil and industrial construction work

3.     Thiết kế cáp điện công trình điện lạnh, thông tin liên lạc loại công trình dân dụng và công nghiệp

Design electrical cable of refrigeration, communication works of civil and industrial construction work.

4.     Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế quy hoạch xây dựng

Design architecture of construction work; Design construction planning.

5.     Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Architectural design of civil and industrial works, urban infrastructure works

6.     Thiết kế xây dựng hệ thống cấp –  thoát nước

Design and construct water supply and drainage system.

7.     Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ .

Design and construct of bridge, road traffic works.

8.     Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng

Design fire fighting system for construction works

9.     Thẩm tra thiết kế

Examine the design.

10.  Thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng

Examine cost estimation, total cost estimation of construction works.                       

11.  Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp

Supervising the construction works and completion of civil and industrial work

12.  Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng

Supervising the installation works of electrical component and electrical equipment of civil works.

13.  Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và giao thông

Supervising the construction works of civil and transportation work.

14.  Giám sát thi công xây dựng công trình lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện loại công trình cấp – thoát nước

Supervising the construction works and completion of water supply and drainage works.

15.  Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: Cầu đường bộ, Dân dụng – công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Supervising construction works and completion of land bridge, civil – industrial, residential area infrastructure

16.  Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xử lý chất thải

Supervising the construction works and completion of waste treatment works.

17.  Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình phòng cháy chữa cháy.

Supervising the installation works of fire fighting equipment.

18.  Tư vấn đầu tư, hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

Investment consulting, financial service supporting activity (except financial, accounting, legal consulting)

 

 

 

Related Posts