” Thái Độ Tiếng Anh Là Gì ? Thái Độ Tốt Trong Tiếng Anh Là Gì

Thái độ (tiếng Anh: Attitude) là những biểu đạt có tính đánh giá liên quan đến các vật thể, con người và các sự kiện.

Thái độ (Attitude)

Định nghĩa

Thái độ trong tiếng Anh là Attitude. Thái độ là những biểu đạt có tính đánh giá liên quan đến các vật thể, con người và các sự kiện.

Đang xem: Thái độ tiếng anh là gì

Có ba khía cạnh hình thành nên thái độ của cá nhân đối với vật thể, con người hay sự kiện, đó là khía cạnh nhận thức, tình cảm và hành vi của thái độ.

Các loại thái độ

(1) Sự thỏa mãn đối với công việc

– Sự thỏa mãn công việc chỉ thái độ chung của một cá nhân với công việc. Đó là sự thích hay không thích một công việc cụ thể.

– Muốn tăng sự thỏa mãn đối với công việc của cá nhân, các nhà quản lí cần quan tâm đến những yếu tố sau:

+ Những đặc điểm của công việc

Cá nhân có xu hướng thích những công việc mà ở đó họ có cơ hội để vận dụng kĩ năng và năng lực của mình, họ có quyền tự chủ trong công việc và nhận được thông tin phản hồi về kết quả thực hiện công việc.

Họ cũng ưa thích các công việc đòi hỏi phải sử dụng trí tuệ của mình để thực hiện. Một công việc quá đơn giản hay quá phức tạp sẽ không tạo được thái độ tích cực của cá nhân với công việc.

Họ sẽ rất dễ chán nản nếu công việc đơn giản hoặc có cảm giác thất bại khi liên tục không hoàn thành được công việc có tính phức tạp quá cao.

Xem thêm: How To Crack 3Ds Max 2016 64 Bit, Download 3Dsmax 2016 Full Crack

+ Môi trường làm việc

Một môi trường làm việc an toàn, thuận tiện, sạch sẽ và có các điều kiện giải trí tối thiểu sẽ có tác dụng làm tăng sự thỏa mãn của người lao động đối với công việc.

+ Các chính sách của tổ chức

Chính sách thù lao rõ ràng với mức lương, thưởng được trả trên cơ sở phân tích mức độ phức tạp của công việc và sự hoàn thành công việc sẽ góp phần nâng cao sự thỏa mãn của cá nhân đối với công việc.

Bên cạnh đó, một chính sách thăng tiến hợp lí và công bằng cũng góp phần làm cho người lao động cảm thấy thỏa mãn hơn với công việc.

(2) Sự tham gia vào công việc

– Đó là mức độ mà cá nhân tích cực tham gia vào quá trình thực hiện công việc. Những cá nhân có mức độ tham gia công việc cao rất quan tâm đến loại công việc mà họ đảm nhiệm.

(3) Sự cam kết đối với tổ chức

– Đó là sự gắn bó đối với tổ chức xét về mặt tâm lí. Cá nhân có sự cam kết đối với tổ chức cao thường hiểu rõ về mục tiêu của tổ chức, và mong muốn làm việc lâu dài cho tổ chức.

Xem thêm: 18 Hacking Apps For Android Games, Game Hacker 3

– Thái độ của một cá nhân đối với công việc và đối với tổ chức có thể thay đổi được. Nhiệm vụ của các nhà quản lí là làm thế nào để củng cố, tăng cường thái độ tích cực của người lao động và giảm bớt những thái độ tiêu cực của họ.

(Tài liệu tham khảo: Cơ sở hành vi của cá nhân trong tổ chức, Tổ chức giáo dục Topica)

Related Posts