Washi Tape Là Gì ? Định Nghĩa Của Từ Scotch Tape (50+ Ý Tưởng Với Băng Dính Washi)

tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tape.

Đang xem: Tape là gì

Từ điển Anh Việt

tape

/teip/

* danh từ

dây, dải (để gói, buộc, viền)

băng

a tape of paper: một băng giấy

băng ghi âm, băng điện tín

(thể dục,thể thao) dây chăng ở đích

to breast the tape: tới đích đầu tiên

* ngoại động từ

viền

to tape a dress: viền một cái áo

buộc

to tape a parcel: buộc một cái gói

đo bằng thước dây

đánh dấu; tính ra chỗ (đặt cái gì…)

to tape an enemy battery: tính ra chỗ đặt một ổ pháo của địch

(thông tục) đo, tính, xét, nắm

I”ve got the situation taped: tôi đã nắm vững tình hình

tape

băng

blank t. (máy tính) băng sạch, băng trống

data t. (máy tính) băng số, băng có tin

library t. (máy tính) băng thư viện

magnetic t. (máy tính) băng từ

measuring t. (máy tính) băng đo

order t. (máy tính) băng lệnh

paper t. (máy tính) băng giấy

punched t. (máy tính) băng đã đục lỗ

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

tape

* kinh tế

băng

băng dính

băng ghi âm

băng ghi âm, băng từ, thuốc dán

băng tin

băng truyền thông tin

băng từ

dải

dải băng

dải, băng, dải màu để gói, để buộc

thuốc dán

* kỹ thuật

băng

băng (cách điện)

băng ghi âm

băng từ

dải

đánh dấu

đo bằng thước dây

ghi băng (từ)

giải

vạch

cơ khí & công trình:

băng (keo) cách điện

băng đai

thước lá

điện:

cuộn băng

hóa học & vật liệu:

dây, dải

toán & tin:

ghi vào băng

xây dựng:

thước băng

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Saquon Warms Up For Mnf

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: #1 Rosemary Là Gì ? Rosemary Là Gì, Nghĩa Của Từ Rosemary

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Related Posts