Superiority Là Gì – Nghĩa Của Từ Superiority

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Superiority là gì

*
*
*

superiority

*

superiority /sju:,piəri”ɔriti/ danh từ sự cao hơn (chức vị) sự ở trên, sự đứng trên tính hơn hẳn, tính ưu việtthe superiority of socialism over capitalism: tính hơn hẳn của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bảnsuperiority complex (xem) complex

*

Xem thêm: Cẩu Lương Là Gì ? Hé Lộ Sự Thật Về Cẩu Lương Ít Ai Biết Cơm Chó Là Gì

*

*

Xem thêm: Hss Là Gì ? Mua Ở Đâu Để Được Giá Tốt Nhất? Vật Liệu Thép Gió Hay Hss

superiority

Từ điển Collocation

superiority noun

ADJ. absolute, complete, overwhelming, total | effortless Driving the Jaguar gave him a feeling of total control, effortless superiority. | inherent, innate, intrinsic, natural | academic, biological, cultural, intellectual, moral, numerical, physical, racial, social, technical, technological a discredited ideology of racial superiority | male, masculine his air of masculine superiority | air, military, naval

VERB + SUPERIORITY achieve, establish the enemy”s attempts to establish air superiority | enjoy, have For a long time France enjoyed overwhelming superiority in this field. | confirm, convince sb of, demonstrate, prove, show, underline | maintain | assert, assume, claim, imply The use of the words ‘modern’ and ‘old’ is not meant to imply the superiority of one over the other. | acknowledge, bow to Their team has had to bow to Australia”s superiority in recent years.

PREP. ~ in making use of their superiority in numbers | ~ over the company”s clear technological superiority over its rivals | ~ to The settlers remained convinced of their superiority to the native population.

PHRASES a feeling/sense of superiority

Từ điển WordNet

n.

displaying a sense of being better than others

he hated the white man”s superiority and condescension

Related Posts