Sướng Tiếng Anh Là Gì ? Sung Sướng Trong Tiếng Anh Là Gì

Vậy người đàn ông đã bỏ chạy xuống núi đêm đó run rẩy không phải là do vui sướng mà do căn nguyên sợ hãi, đờ dẫn.

Đang xem: Sướng tiếng anh là gì

So the man who fled down the mountain that night trembled not with joy but with a stark, primordial fear.
Có phải Chúa Giê-su muốn nói người nhận được quà sẽ không vui sướng không?— Không, ngài không có ý nói vậy.
24 Chúng ta thật sung sướng biết bao khi Hội Nghị năm 1998 “Sống theo đường lối của Đức Chúa Trời” sắp bắt đầu!
Nếu có, bạn sẽ sung sướng nếu bạn cố gắng tìm hiểu nguyên do của thời kỳ khó khăn ngày nay và xem có hy vọng nào cho tương lai.
If so, you will become happy if you exert yourself to find out the reason for these critical days and what the hope for the future is.
They have come to be known and loved by many brothers and sisters who experience the happiness of helping.
Mảnh ghép kết thúc với âm thanh bắn đạn và niềm vui sướng điên cuồng của một chàng trai trẻ ở vòng loại như người đánh dấu để trở về phía trước với một khẩu súng trong tay.
The piece ends with the sounds of firing bullets and a young man”s crazed glee at qualifying as marksman to return to the front with a gun in his hands.
Khi những người tiền phong được giải cứu bắt đầu đến Salt Lake City thì Lucy mister-map.comết: ′′Tôi chưa bao giờ … vui sướng hơn bất cứ công mister-map.comệc nào mà tôi từng làm trong đời mình như khi có một cảm giác về tình đoàn kết giữa các tín hữu như vậy.
As the rescued pioneers began to arrive in Salt Lake City, Lucy wrote, “I never took more … pleasure in any labor I ever performed in my life, such a unanimity of feeling prevailed.

Xem thêm: What'S A Business Roadmap Là Gì ? Roadmap Là Gì

Nếu các anh trông nom các công mister-map.comệc này có thắc mắc gì liên quan đến mister-map.comệc dùng các mẫu đơn và giữ sổ sách, người thư ký của hội-thánh sẽ vui sướng giúp đỡ họ trong những phương diện đó.
If the assigned brothers have questions in connection with their use of forms and record keeping, the secretary will be happy to assist in this aspect of their work.
Hạnh phúc được miêu tả là một trạng thái vui sướng tương đối lâu dài, là những cung bậc cảm xúc từ thỏa nguyện cho đến vui mừng sâu xa, và ước muốn tự nhiên là được tiếp tục trạng thái đó.
Happiness has been described as a state of well-being that is characterized by relative permanence, by emotions ranging from mere contentment to deep and intense joy in limister-map.comng, and by a natural desire for it to continue.
Những gì tôi biết là nếu House ko nhầm và sơ Augustine bị bệnh Churg-Strauss anh ta sẽ tự sướng tinh thần và chúng ta sẽ được yên trong vài tuần.
All I know is, if House didn”t make a mistake and Sister Augustine has Churg-Strauss, he”ll be self-satisfied and our lives will be good for a few weeks.
Chẳng hạn, nếu một đứa con mua hoặc làm một vật gì để tặng cha mẹ, tại sao cha mẹ mỉm cười sung sướng?
7 Và trong giáo hội có nhiều người tin vào những lời phỉnh gạt của A Ma Lịch Gia, nên họ đã ly khai khỏi giáo hội; do đó mà tình hình của dân Nê Phi thật vô cùng bấp bênh và nguy hiểm, mặc dù họ đã thắng dân La Man một cách avẻ vang, và họ đã rất hân hoan sung sướng vì đã được bàn tay của Chúa giải thoát.
7 And there were many in the church who believed in the aflattering words of Amalickiah, therefore they bdissented even from the church; and thus were the affairs of the people of Nephi exceedingly precarious and dangerous, notwithstanding their great cmister-map.comctory which they had had over the Lamanites, and their great rejoicings which they had had because of their ddeliverance by the hand of the Lord.
Gã này sống sung sướng 30 năm trong khi cả thành phố đã bợ đít hắn và trao thưởng cho hắn vì là một kẻ nhân đạo.

Xem thêm: starcraft 2 download

This guy… was limister-map.comng high for 30 years while the city kissed his ass and gave him awards for being such a philanthropist.

Related Posts