” Subsidiary Là Gì ? Nghĩa Của Từ Subsidiary Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Subsidiary là gì

*
*
*

subsidiary

*

subsidiary /səb”saidəns/ tính từ phụ, trợ, bổ sung thuê, mướn (quân đội) lép vốn (công ty) (bị một công ty khác có quá nửa cổ phần kiểm soát) danh từ người phụ, vật phụ; người bổ sung, vật bổ sung công ty lép vốn (bị một công ty khác có quá nửa cổ phần kiểm soát)
bổ sungsubsidiary test: sự thử bổ sungdự trữphụsubsidiary accounts: trương mục phụsubsidiary anticline: nếp lồi phụsubsidiary beam: dầm phụsubsidiary bearer: gối phụsubsidiary building: nhà phụsubsidiary conduit: ống dẫn phụsubsidiary deduction: kết luận phụ trợsubsidiary intake: công trình lấy nước phụsubsidiary longitudinal beam: nhà phụsubsidiary reinforcement: cốt thép phụsubsidiary road: đường phụsubsidiary sewer: cống phụsubsidiary stress: ứng suất phụphụ trợsubsidiary deduction: kết luận phụ trợLĩnh vực: toán & tinbổ trợsubsidiary deduction: suy diễn bổ trợLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự tắt dần phụprincipal subsidiary lobebúp thứ cấp chínhsubsidiary buildingnhà phục vụsubsidiary damđập tiêu năngsubsidiary damđập tiểu năngsubsidiary damđê duyên hảisubsidiary drainrãnh điều chỉnhsubsidiary drainrãnh điều hòasubsidiary fundsquỹsubsidiary premisesgian sản xuấtsubsidiary roadđường thứ cấpsubsidiary sewercống giảm tảisubsidiary sewerđường ống giảm tảisubsidiary stressứng suất thêmcông ty chi nhánhforeign subsidiary: công ty chi nhánh ở nước ngoàicông ty conincome from subsidiary company: thu nhập từ công ty conmajority-owned subsidiary: công ty con có cổ quyền quá bánsubsidiary company accounting: chế độ kế toán của công ty contakeover of the subsidiary: sự mua lại, sự tiếp quản một công ty contakeover of the subsidiary (the..): sự mua lại, sự tiếp quản một công ty concông ty phụ thuộcwholly-owned subsidiary: công ty phụ thuộc toàn bộcửa hàng chi nhánhphụaccounts payable subsidiary ledger: sổ phụ các tài khoản phải trảaccounts receivable subsidiary ledger: sổ phụ các tài khoản phải thuaccounts receivable subsidiary ledger: sổ phụ các khoản phải thusubsidiary account: tài khoản phụ trợsubsidiary accounts: tài khoản phụ trợsubsidiary bodies: các cơ quan phụ thuộcsubsidiary books: các sổ phụsubsidiary books of account: sổ sách kế toán phụsubsidiary brand: nhãn hiệu phụsubsidiary business: nghề phụsubsidiary coin: phụ tệ (tiền các, tiền xu…)subsidiary coin: phụ tệ (tiền cắc, tiền xu…)subsidiary company: công ty phụ thuộcsubsidiary concerns: xí nghiệp phụ thuộcsubsidiary concerns: hãng phụ thuộcsubsidiary credit: thư tín dụng phụ thuộcsubsidiary funds: quỹ phụ trợsubsidiary insurance: bảo hiểm phụ thuộcsubsidiary ledger: sổ cái phụsubsidiary material: vật liệu phụ trợsubsidiary occupation: nghề phụsubsidiary occupation: công việc phụ trợsubsidiary organ: cơ quan phụ thuộcsubsidiary production: sản xuất phụsubsidiary revenue ledger: sổ cái chi tiết thu nhập phụ hàng nămwholly-owned subsidiary: công ty phụ thuộc toàn bộphụ thuộcsubsidiary bodies: các cơ quan phụ thuộcsubsidiary company: công ty phụ thuộcsubsidiary concerns: xí nghiệp phụ thuộcsubsidiary concerns: hãng phụ thuộcsubsidiary credit: thư tín dụng phụ thuộcsubsidiary insurance: bảo hiểm phụ thuộcsubsidiary organ: cơ quan phụ thuộcwholly-owned subsidiary: công ty phụ thuộc toàn bộthứ yếubank subsidiaryngân hàng conbranch and subsidiaryphân chi cơ cấubranch and subsidiaryphân chi nhánh. fellow subsidiarycông ty consales subsidiarychi nhánh bán hàng (của công ty)subsidiary L/Cthư tín dụng giáp lưngsubsidiary accounttài khoản bổ sungsubsidiary accounttài khoản bổ trợsubsidiary accountstài khoản bổ sungsubsidiary accountstài khoản bổ trợsubsidiary accountstài khoản chi tiếtsubsidiary appropriation ledgersổ cái cấp kinh phí chi tiếtsubsidiary coinđồng tiền lẻsubsidiary companychi nhánh công tysubsidiary companycông ty chi nhánh o phụ, bổ sung

*

*

*

Xem thêm: Mutual Fund / Quỹ Tương Hỗ Là Gì, Quỹ Tương Hỗ

subsidiary

Từ điển Collocation

subsidiary noun

ADJ. foreign, overseas | Spanish, Madrid-based, etc. | owned a 58%-owned subsidiary of Millennium Graphics | banking, manufacturing, software, etc.

VERB + SUBSIDIARY operate as The company operates as a wholly-owned subsidiary of a large French company. | have, own | create, establish, form, set up | acquire | close

SUBSIDIARY + NOUN company More information about ORGANIZATION
ORGANIZATION: create, establish, form, found, set up, start ~
an association created to promote local industry The company was founded in 1981.

dissolve ~ (often law) She sought a court order to have the partnership dissolved.

run ~ He runs an accountancy firm.

manage ~ The executive committee manages the group on a day-to-day basis.

be/become a member of, join ~ She became a member of the Society of Arts.

leave ~ The country plans to leave the organization.

Bloomberg Financial Glossary

附属公司附属公司A wholly or partially owned company that is part of a large corporation. A foreign subsidiary is a separately incorporated entity under the host country”s law. A subsidiary”s financial results are carried on the parent company”s books.

Investopedia Financial Terms

A company whose voting stock is more than 50% controlled byanother company, usually referred to as the parent company.
As long as the parent company has more than 50% of the voting stock in the subsidiary, it has control.In the case of a foreign subsidiary, the companyunder which the subsidiary isincorporated must adhere to thelaws of the country in which the subsidiary operates,although the parent company still carries the foreign subsidiary”s financials on its books (consolidated financial statements).
AffiliateConglomerateConglomerate DiscountConsolidated Financial StatementsMergerParent CompanySpinoffSum-of-Parts ValuationTakeoverWholly Owned Subsidiary

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Away From Là Gì ? Away From Nghĩa Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

subsidiariessyn.: accessory adjunct adjuvant ancillary appurtenant auxiliary foot soldier subordinate subsidiary company supplemental supplementary underling

Related Posts