Sự Khác Biệt Tiếng Anh Là Gì ? Hãy Tạo Nên 1 Sự Khác Biệt &Raquo; Tiếng Anh 24H

Bài trước, chúng ta đã học sự khác nhau trong cách phát âm Tiếng Anh Anh Và Anh Mỹ. Hôm nay, trung tâm Anh ngữ mister-map.com English UK Vietnam xin giới thiệu một số điểm khác nhau trong hai ngôn ngữ tiếng Anh này:

A/ CÁCH DÙNG TỪ TRONG VĂN NÓI

1. Cách dùng 'just', 'already' hay 'yet':

– Người Mỹ dùng từ 'just', 'already' hay ​'yet' trong thì quá khứ đơn giản- the simple past tense, trong khi tại người Anh thường dùng những từ đó ở thì hiện tại hoàn thành – the present perfect.Ví dụ:Người Mỹ nói: “I already had lunch.” hay “She didn't arrive yet.”Còn người Anh nói: “I've already had lunch.” hay…: “She hasn't arrived yet.”

2. Cách nói giờ

Nếu muốn nói 2:45 – 2h45 tại Anh, chúng ta có thể nói:”Quarter to three”, hay 3:15 – 3h15 có thể nói “Quarter past three”.Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau:”Quarter of three” để chỉ 2:45, hay “Quarter after three” để chỉ 3:15.

Đang xem: Sự khác biệt tiếng anh là gì

3. Người Anh và người Mỹ cũng khác nhau trong cách nói:

– GOOD: người Mỹ dùng good thay cho well, VD: I feel good (M) = I feel weel (A)- Người Anh dùng 'have got' hay 'has got' khi nói về sở hữu, trong khi người Mỹ thì thường hay dùng 'have' hay 'has'.Ví dụ, tiếng Anh Mỹ, chúng ta có thể nói: “I have a new car.”Còn trong tiếng Anh Anh thì thường là: “I've got a new car.”(Về mặt nghĩa, hai câu trên không khác nhau)- Dạng Past Participle của GET, người Mỹ dùng là GOT, còn người Anh dùng là GOTTEN.- Với động từ AIM, người Mỹ dùng cấu trúc “to aim to + V”, còn người anh dùng cấu trúc “to aim at + V ing”.Ví dụ: We aim to do something nice = We aim at doing something nice.

*

B/ Chính tả (Spelling)

Chính tả là yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại tiếng Anh: Anh – Anh và Anh – Mỹ.

Những từ kết thức bằng –or (Anh – Mỹ) –our (Anh – Anh): color, colour, humor, humour, flavor, flavour…

Xem thêm: Dowload Phần Mềm Convert Pdf To Word Full Crack, Download Able2Extract 8 Pro Full Crack

Những từ kết thúc bằng – ize (Anh – Mỹ) – ise (Anh – Anh): recognize, recognise, patronize, patronise…

Anh – Anh thường gấp đôi phụ âm cuối trong khi Anh – Mỹ có khi không như vậy, đặc biệt là với phụ âm “l”:

Travel – traveller – travelling (Anh – Anh)Travel – traveler – traveling (Anh – Mỹ)

Một ví dụ là cách viết động từ 'to practise'- luyện, tập luyện:

Trong tiếng Anh Anh, từ này được viết với chữ 'S', P-R-A-C-T-I-S-E.Còn trong tiếng Anh Mỹ, nó được viết với chữ 'C', P-R-A-C-T-I-C-E.

Xem thêm: Curl Là Gì ? Cách Sử Dụng Curl Cách Sử Dụng Curl

Để nắm vững sự khác biệt giữa hai loại tiếng Anh đấy như “mò kim đáy biển”, bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của công cụ kiểm tra chính tả (spell check) để tạo sự nhất quán trong cách sử dụng – nếu như bạn đang sử dụng máy tính. Và bạn có thể sử dụng loại tiếng Anh nào mà bạn thích. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất là việc lựa chọn từ vựng và cách phát âm. Để khắc phục điều này bạn có thể sử dụng từ điển như một công cụ hỗ trợ đắc lực vì hầu hết các từ điển đều có hướng dẫn chính tả và giải thích cụ thể hai loại tiếng Anh: Anh – Anh và Anh – Mỹ:

Ở một số từ điển của Mỹ (US), sự khác biệt bao gồm từ đầu mục (headword) với sự khác biệt được đánh dấu ở trong ngoặc đơn. Ví dụ như colo(u)rỞ một số từ điển của Anh (British), sự khác biệt được đánh dấu ngay sau từ đầu mục. Ví dụ watch, plural watches; glass, plural glasses.

C/ MỘT SỐ TỪ THÔNG DỤNG

Related Posts