stowage factor là gì

mister-map.com – Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam, Vietnam ship agents and brokers association
mister-map.com – Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam, Vietnam ship agents and brokers association
HIỆP HỘI ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIETNAM SHIP AGENTS AND BROKERS ASSOCIATION
mister-map.com – Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam, Vietnam ship agents and brokers association
mister-map.com – Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam, Vietnam ship agents and brokers association
Thông tin cần biết Đào tạo & Tuyển dụng Tin tức sự kiện Liên hệ Liên kết
Ban chấp hành Lịch sử thành lập Điều lệ hiệp hội Thành viên hiệp hội Biên bản họp Ban chấp hành
Khoản 1, Điều 104 Bộ luật Hàng hải Việt Nam (năm 2005) nêu: "Người vận chuyển có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho người thuê vận chuyển về việc tàu biển đã đến cảng nhận hàng và sẵn sàng để nhận hàng (sau đây gọi là Thông báo sẵn sàng)".

Đang xem: Stowage factor là gì

mister-map.com – Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam, Vietnam ship agents and brokers association
Trên thực tế, ngoài thông báo về thời gian tàu đến và sẵn sàng bốc hàng, có nhiều "Thông báo sẵn sàng" (TBSS) còn nêu số lượng hàng sẽ bốc. Cách nêu có thể là chi tiết với số lượng cụ thể hoặc khoảng chừng.Tranh chấp có thể phát sinh do không hiểu rõ về TBSS và mối quan hệ giữa TBSS và hợp đồng vận chuyển theo chuyến (voyage charter party).  
Trong một hợp đồng vận chuyển theo chuyến để chở sắn (mỳ) lát, phần số lượng hàng ghi: "Sắn lát rời 4.500 tấn 10% hơn hoặc kém (về số lượng) do chủ tàu/người vận chuyển lựa chọn" (Tapioca chips in bulk 4,500mt 10pct moloo – viết đầy đủ là … 4,500 mt 10 per cent more or less in Owner”s option). Hệ số xếp hàng (stowage factor – S/F) là 2,1 M3. Trong "Thông báo sẵn sàng" (TBSS) có nêu tàu "đã đến cảng ngày … , vào hồi … giờ (giờ địa phương), và sẵn sàng về mọi mặt để bốc 4.500 tấn sắn lát rời theo Hợp đồng vận chuyển (đã ký)". Dung tích chở hàng rời (grain capacity) của tàu  là 10.149,00 M3. Số lượng hàng bốc lên tàu được xác định bằng giám định mớn nước. Ngoài những chi tiết nêu trên, hợp đồng vận chuyển theo chuyến không qui định gì thêm về quyền  lựa chọn (option) số lượng hàng sẽ bốc lên tàu.
 
Sau khi bốc xong hàng, theo giám định mớn nước, số lượng hàng đã bốc lên tàu là 4.062,147 tấn và số lượng này được ghi vào vận đơn. chủ tàu/người vận chuyển (dưới đây gọi chung là "chủ tàu") yêu cầu người thuê vận chuyển trả cước với số lượng hàng theo cách tính của họ là lấy dung tích chở hàng rời của tàu (10.149 M3) chia cho hệ số xếp hàng (2,1) để có số lượng hàng phải bốc lên tàu là  4.832,85 tấn.

Xem thêm: Syntax Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Cú Pháp Học

 
Như vậy, theo chủ tàu, người thuê vận chuyển phải trả tiền cước khống (dead freight) cho số lượng 770.70 tấn (4.832,85 tấn – 4.062,147 tấn).  
 
Người thuê vận chuyển cho rằng việc thuyền truởng ghi trong TBSS như nêu trên có nghĩa là họ (chủ tàu, thuyền trưởng) đã thực hiện quyền lựa chọn số lượng hàng là 4.500 tấn. Vì vậy, số lượng hàng phải chịu cước khống chỉ là 332,85 tấn (4.832,85 tấn – 4.500 tấn). 
 
Vụ số 2 
 
Điều khoản về số lượng hàng trong một hợp đồng vận chuyển theo chuyến ở dạng rút gọn (Fixture Note) ghi: “… Tối thiểu 7.260 tấn, người thuê vận chuyển có quyền xếp thêm hàng cho đến đầy tàu… (min 7,260 MT coal in bulk, more in charterer”s option up to vessel”s full capacity, S/F: 1.2 – 1.3 WOG – without our guarantee). Ngoài ra, không có thỏa thuận gì khác về số lượng hàng. Trong khi đó TBSS do thuyền trưởng đưa khi tàu đến cảng bốc hàng, ngoài những phần khác, nêu: “… tàu sẵn sàng về mọi mặt để bốc khoảng 6.600 tấn… (… in all respects ready to load about 6,600 MT…). Trên thực tế, tàu đã bốc được 6.600 tấn và còn đủ chỗ để bốc hết số lượng hàng tối thiểu (7.260 tấn).

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Phương Pháp Mesotherapy Là Gì, Mesotherapy Là Gì

 
Người thuê vận chuyển trả tiền cước vận chuyển cho số lượng hàng thực bốc (6.600 tấn) trên cơ sở thuyền trưởng đã tuyên bố trong TBSS là bốc “vào khoảng 6.600 tấn” nhưng chủ tàu không chấp nhận và đòi cước khống cho số lượng 660 tấn với lý do là hợp đồng có thỏa thuận “tối thiểu 7.260 tấn”. Theo chủ tàu, người thuê vận chuyển đã bốc thiếu 660 tấn nên phải trả cước khống cho số lượng xếp thiếu này.

Related Posts