Stateful Vs Stateless Là Gì, Sự Khác Biệt Giữa Stateful Và Stateless

Đặt vấn đề

Các bạn tiếp xúc với Angular, React, Vue… hay các lib/framework tương tự chắc cũng không xa lạ gì với stateful/stateless concepts. Bài viết này sẽ định nghĩa và đưa ra sự khác nhau giữa khái niệm stateless component và stateful component nhằm giúp chúng ta nắm rõ được concepts này.

Khái niệm stateful/stateless components không nằm riêng trong Angular nhưng trong bài viết này mình xin phép sử dụng Angular 2 để làm các ví dụ giải thích nhé !

Cùng bắt đầu thôi nàoooo !

*

Thuật ngữ

Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu những khái niệm chung nhất nhé

Related Posts