Sai Số Chuẩn ( Standard Error Là Gì, Standard Deviation And Standard Error

Quantitative method đề cập đến các kháiniệm standard deviation (độ lệch chuẩn), sample standard deviation (độ lệchchuẩn mẫu hiệu chỉnh) và standard error (sai số chuẩn) để sử dụng Ước lượngkhoảng tin cậy (Confident Interval) và Kiểm định (Hypothesis testing). Trongnhiều trường hợp, ngay cả trong các báo cáo nghiên cứu nhiều người vẫn dùng lẫnlộn các khái niệm này. Bài viết sẽ tìm hiểu một cách sơ lược ý nghĩa của cáckhái niệm trên.

Đang xem: Standard error là gì

*

Từ tập hợp dữ liệu ta rút ra một mẫu, nếuta coi đấy là một tập hợp thì công thức tính toán độ lệch chuẩn không có gì thayđổi. Tuy nhiên mục đích và các phương pháp được sử dụng trong thống kê học làđể ước lượng các giá trị của tổng thể hay tập dữ liệu dựa trên các thông số khithu thập mẫu. Chính vì vậy ta phải sử dụng độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh để ướclượng độ lệch chuẩn tổng thể.

Xem thêm: cach len do kled

*

+ Số bình quân mẫu

*

là ước lượng không chệch,hiệu quả và bền vững của số bình quân tổng thể chungdo đó có thể ước lượngtrung bình tổng thể từ trung bình mẫu + Độ lệch chuẩn hoặc phương sai mẫu hiệuchỉnh là ước lượng không chệch, hiệu quả và bền vững của độ lệch chuẩn hoặcphương sai tổng thể nên có thể ước lượng Độ lệch chuẩn tổng thể từ độ lệchchuẩn mẫu hiệu chỉnh
Sampling Distribution:Nếu chúng ta lặp lại việc chọn mẫu N lần (N vô cùng lớn) thì ta sẽ có một tậphợp N mẫu (mỗi mẫu gồm n phần tử) rút từ tổng thể chung. Giả sử ta đang khảosát giá trị trung bình của tổng thể thì với N mẫu ta có N giá trị trung bìnhcủa mẫu đây chính là một sampling distribution của giá trị trung bình (Có thểcoi đây là một tập hợp giá trị trung bình của các mẫu).

Xem thêm: Sommelier Là Gì ? Khám Phá Nghề Sommelier Trong Nhà Hàng Bật Mí Tất Cả Thông Tin Về Sommelier Là Gì

Central limit theorem đã chứng minh rằng khi cỡ mẫu n tănglên (n≥30) thì sampling distribution sẽ tiến tới normal probabilitydistribution; Tập hợp này sẽ có giá trị trung bìnhtiệm cận giá trị trung bìnhcủa tổng thể ban đầu và phươngsai tiệm cận ∂2/n (∂ là độ lệch chuẩn của tổng thể ban đầu)
Standard error (sai số chuẩn) chính là độ lệch chuẩn củatập hợp mẫu sau khi được sampling. Sai số chuẩn là độ lệch chuẩn của giá trịtrung bình trong N lần chọn mẫu. Vì vậy sai số chuẩn phản ánh độ dao động haybiến thiên của các số trung bình mẫu
Trong trường hợp ∂của tổng thể chưa biết thì ta sử dụng Độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh để ước lượngĐộ lệch chuẩn của tổng thể
CFA sử dụng 2 công thức để ước lượng standard error với 2kí hiệu khác nhau nhưng không phải có 2 loại standard error mà chỉ có một kháiniệm. Nhiều tài liệu khác chỉ sử dụng duy nhất một ký hiệu cho 2 cách tính
Central limit theorem cho ta một kết luận rất quan trọng nữa làsampling distribution sẽ có dạng normal probability distribution nên ta có thểsử dụng các đặc tính của normal probability distribution để ước lượng khoảngtin cậy giá trị trung bình của sampling distribution hay đây chính là ước ượngkhoảng tin cậy giá trị trung bình của tổng thể.
Author:Unknownvào lúc8:10 PM

Phản ứng: 
*
*

*

►  2018(6) ►  2017(1) ►  2016(3) ►  2015(24) ►  2014(31) ▼  2013(58) ▼  April(13) ►  2012(7) ►  2011(46) ►  2010(13)

Related Posts