Nghĩa Của Từ : Stable Là Gì ? (Từ Điển Anh Stable Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Stable là gì

*
*
*

stable

*

stable /”steibl/ tính từ vững vàng; ổn định kiên định, kiên quyếta stable politician: một nhà chính trị kiên định (vật lý) ổn định, bền danh từ chuồng (ngựa, bò, trâu…) đàn ngựa đua (ở một chuồng nào) (số nhiều) (quân sự) công tác ở chuồng ngựa ngoại động từ cho (ngựa) vào chuồng, nhốt (ngựa) vào chuồng nội động từ ở trong chuồng (ngựa) (nghĩa bóng) nằm, ởthey stable where they can: họ tìm được chỗ nào thì nằm chỗ ấy
bềnstable emulsion: nhũ tương bềnstable equilibrium: sự cân bằng bềnstable equilibrium: cân bằng bềnstable form of equilibrium: dạng cân bằng bềnstable isotope: đồng vị bềnstable refrigerant: môi chất lạnh bền vữngstable to light: bền với ánh sángstable to light: bền trước ánh sángchuồng bòchuồng ngựacircus horse stable: chuồng ngựa (của) rạp xiếccó tính ổn địnhcứngdừngstable subgroup: nhóm con dừngổn địnhasymptotically stable: ổn định tiệm cậncenter stable relay: rơle ổn định ở tâmcentre stable relay: rơle ổn định ở tâmconditionally stable circuit: mạch ổn định có điều kiệnhighly stable oscillator: bộ dao động rất ổn địnhhighly stable oscillator: bộ dao động ổn định caoopen-loop stable: ổn định vòng hởshelf stable food: thực phẩm bảo quản (có chất lượng) ổn địnhstable algorithm: thuật toán ổn địnhstable arc: hồ quang ổn địnhstable carrier: sóng mang được ổn địnhstable completion: mắt ổn địnhstable component: mất ổn địnhstable control: điều chỉnh ổn địnhstable crack: vết nứt ổn địnhstable density: dung trọng ổn địnhstable design: công trình ổn địnhstable element: phần tử ổn địnhstable environment: điều kiện môi trường ổn địnhstable environment: môi trường ổn địnhstable equilibrium: cân bằng ổn địnhstable equilibrium: sự cân bằng ổn địnhstable equilibrium configuration: cấu hình cân bằng ổn địnhstable field: trường ổn địnhstable fill: khối đắp không ổn địnhstable filter: bộ lọc ổn địnhstable flow: dòng chảy ổn địnhstable for a mapping: ổn định đối với một ánh xạstable for an exterior composition law: ổn định đối với luật hợp thành ngoàistable for an interior composition law: ổn định đối với luật hợp thànhstable form of equilibrium: dạng cân bằng ổn địnhstable framework: kết cấu khung ổn địnhstable from the inside: ổn định từ phía trongstable grade natural gasoline: xăng khí thiên nhiên ổn định (đã loại khí hòa tan)stable heterodyne frequency meter: tần (số) kế ngoại sai ổn địnhstable jump: nước nhảy ổn địnhstable law: luật ổn địnhstable librations points: các điểm bình động ổn định (điểm Lagrange)stable memory: bộ nhớ ổn địnhstable mineral: khoáng vật ổn địnhstable motion: chuyển động ổn địnhstable operation: hoạt động ổn địnhstable operation: vận hành ổn địnhstable operation: thao tác ổn địnhstable oscillation: sự dao động ổn địnhstable oscillator: bộ dao động ổn địnhstable platform: dàn ổn địnhstable point: điểm ổn địnhstable point to point: điểm ổn định tới điểmstable process: quá trình ổn địnhstable refrigerant: môi chất lạnh ổn địnhstable refrigerant: môi chất lạnh ổn định (bền vững)stable relative: quan hệ ổn địnhstable stratification: sự phân tầng ổn địnhstable system: hệ ổn địnhstable to light: ổn định trong ánh sángstable vertical: bộ đứng ổn địnhLĩnh vực: cơ khí & công trìnhcứng vữngLĩnh vực: toán & tinổn định, dừng, bềnLĩnh vực: giao thông & vận tảisử dụng bềnsử dụng ổn địnhhorse stablenhà tập ngựaram stablechuồng cừustable archồ quang đầystable completionmắt tĩnhstable componentmất tịnhstable doorcửa có cánh bị cắt ngắn (ở nơi để kiểm tra vé)chuồng (ngựa, trâu, bò)có tính bềncó tính ổn địnhổn địnhprice remain stable: vật giá ổn địnhprice remain stable: giá vẫn ổn địnhstable currency: tiền tệ ổn địnhstable dividend: cổ tức ổn địnhstable dough: bột nhào ổn địnhstable economic growth: tăng trưởng kinh tế ổn địnhstable economy: nền kinh tế ổn địnhstable equilibrium: sự cân bằng ổn địnhstable exchange rate: hối suất ổn địnhstable in value: ổn định giá trịstable price: giá cả, vật giá ổn địnhstable standard of behaviour: tiêu chuẩn hành vi ổn địnhstable wage system: chế độ tiền lương ổn địnhstable zone: khu vực ổn định (kinh tế)shelf stable foodthức ăn bảo quản lâustable fatteningsự vỗ béo trong chuồng <"steibl> tính từ o vững vàng; ổn định o kiên định, kiên quyết o (vật lý) ổn định, bền danh từ o chuồng (ngựa, bò, trâu…) o (số nhiều) (quân sự) công tác ở chuồng ngựa ngoại động từ o cho (ngựa) vào chuồng, nhốt (ngựa) vào chuồng nội động từ o ở trong chuồng (ngựa) o (nghĩa bóng) nằm, ở § stable emulsion : nhũ tương ổn định § stable foam : bọt ổn định § stable isotope ratio analysis : phân tích tỷ số đồng vị bền

*

Xem thêm: Mega – Youtube

*

*

stable

Từ điển Collocation

stable adj.

1 not likely to move

VERBS be, feel, look, seem | make sth | keep sth Put a book under the table to keep it stable.

ADV. extremely, very | perfectly, quite Don”t worry?it”s perfectly stable! | fairly, pretty | enough, sufficiently The unit is stable enough on level ground.

2 not likely to change suddenly

VERBS be, look, seem | become | remain | keep sth attempts to keep prices stable

ADV. extremely, highly, remarkably, very | completely, perfectly Animals rarely live in completely stable environments. | broadly, comparatively, fairly, more or less, quite, reasonably, relatively, roughly | enough, sufficiently He was not emotionally stable enough to think through his decision. | apparently | emotionally, financially, politically

Từ điển WordNet

n.

v.

shelter in a stable

stable horses

adj.

resistant to change of position or condition

a stable ladder

a stable peace

a stable relationship

stable prices

firm and dependable; subject to little fluctuation

the economy is stable

not taking part readily in chemical changemaintaining equilibrium

Xem thêm: Subordinating Conjunction Là Gì, Liên Từ Phụ Thuộc

English Synonym and Antonym Dictionary

stables|stabled|stablingsyn.: barn established firm secure settled sound steadfast steady

Related Posts