Đặc Tính Lười Biếng Xã Hội ( Social Loafing Là Gì ? Định Nghĩa Và Ví Dụ

Đặc tính lười biếng xã hội (Social loafing)

Tính lười biếng xã hội mô tả xu hướng một người bỏ ít công sức hơn khi họ là một thành viên của một nhóm. Vì tất cả các thành viên của nhóm đều chung tay để đạt được một mục tiêu chung nào đó nên mỗi thành viên của nhóm đóng góp ít hơn khi họ làm việc một mình và chịu trách nhiệm độc lập.

Đang xem: Social loafing là gì

Ví dụ về tính lười biếng xã hội

Tưởng tượng giáo viên ra bài tập và bạn phải làm việc với một nhóm 10 học sinh khác.

Nếu bạn tự làm một mình, bạn sẽ chia nhỏ bài tập ra thành nhiều bước nhỏ và bắt tay vào làm ngay. Nhưng vì là thành viên của một nhóm, đặc tính lười biếng xã hội khiến bạn có thể bỏ ít công sức hơn vào việc hoàn thành bài tập.

Thay vì tự mình chịu trách nhiệm thực hiện một công việc nào đó, bạn có thể nghĩ chắc có ai đó trong nhóm sẽ coi sóc phần đó cho bạn.

Xem thêm: Lượng Từ Trong Tiếng Anh ( Quantifiers Là Gì, TiếNg Anh K12

Hoặc trong một số trường hợp, những thành viên khác trong nhóm mặc định rằng ai đó sẽ chịu trách nhiệm phần việc của họ, và cuối cùng bạn lại bất đắc dĩ tự mình làm toàn bộ.

*
*
*

Ngăn chặn đặc tính lười biếng xã hội

Lười biếng xã hội có thể gây tác động nghiêm trọng lên hiệu suất làm việc và hiệu quả hoạt động nhóm. Tuy nhiên, chúng ta có thể thực hiện một số can thiệp giúp giảm thiểu tác động của hiện tượng này.

Tạo ra các nhóm nhỏ và phân chia trách nhiệm cá nhân rõ ràng có thể khá hữu hiệu. Các nhóm cần thống nhất các quy chuẩn, luật lệ, chia công việc, quy kết trách nhiệm, đánh giá quá trình của cá nhân và tập thể, nhấn mạnh những thành tựu mà mỗi cá nhân đạt được.

Xem thêm: Thanks And Regards Là Gì ? Cách Sử Dụng Đúng Khi Viết Email Cách Sử Dụng Best Regards

Bằng cách cá nhân hóa nhóm, gắn kết các cá nhân vào những công việc cụ thể, và khuyến khích tình thần trung thành nhóm, mọi người sẽ đóng góp hết tất cả những gì họ có vào công việc chung của nhóm.

Related Posts