Câu So Sánh Tiếng Anh Là Gì, Phép So Sánh Trong Tiếng Anh

Tổng hợp tất cả về câu so sánh trong tiếng Anh: phân loại, cấu trúc và cách sử dụng giúp bạn hệ thống lại kiến thức ngữ pháp một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Đang xem: So sánh tiếng anh là gì

*

CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

—–

1. Định nghĩa

So sánh bằng chỉ ra quan hệgiống nhau (bằng nhau hoặc như nhau) của hai đối tượng và ngược lại nếu cấu trúc so sánh ở dạng phủ định.

2. Cấu Trúc As … as

– Đối với tính từ

Khẳng định (+): S1 + V + as + adj + as +S2Phủ định (-) : S1 + V + not + so/as + adj + as + S2

Eg:

She is as beautiful as her sister. (Cô ấy xinh như chị mình.)

Lưu ý: Sau “as” thứ hai nhất thiết phải là đại từ tân ngữ, không dùngđại từ chủngữ. (Lỗi cơ bản thường gặp)

Eg:

He is as tall as I. (Sai)He is as tall as me. (Đúng)

+ Danh từ cũng có thể dùng so sánh trong trường hợp này nhưng cần đảm bảo danh từ đó phải có tình từ tương đương.+ Nếu là câu phủ định, “as” thứ nhất có thể thay bằng “so”.

Xem thêm: Phân Biệt “Thank” Và ” Thanks Là Gì ? Phân Biệt Với Thank You

Eg:

Cuong is not so tall as Thanh. (Cường không cao bằng Thanh)

+ Danh từ cũng có thể dùng để so sánh, nhưng cần phải xác định xem đó là danh từ đếm được hay không đếm được và sử dụng công thức sau:

S1 + V + as + many/much/little/few + noun(s) + as + S2

Eg:

Long earns as much money as his wife. (Long kiếm được nhiều tiền bằng vợ anh ấy.)

– Đối với trạng từ (adv)

Khẳng định (+): S1 + V + as + adv + as + S2Phủ định (-): S1+ V + not + so/as + adv + as + S2

Eg:

She runs as quickly as her brother. (Cô ấy chạy nhanh như anh mình.)

3. Cấu trúc the same…as

S1 + V + the same + (noun) + as + S2

Eg:

Your house is the same height as mine.Ngôi nhà của bạn có chiều cao bằng ngôi nhà của tôi.

Chú ý:+ Trái nghĩa với “the same…as” là “different from…”, không dùng “different than…”

II. SO SÁNH HƠN, KÉM

1. So sánh hơn

– Đối với tính từ và trạng từ ngắn (Những từ có một âm tiết như old, rich, big, cheap…)

S1 + V + adj-er + than + S2

Eg:

He is older than my father.(Ông ấy giàhơn cả bố tôi.)

Chú ý: Các tính từ có hai âm tiết nhưng tận cùng là “y, ow, er” thì ta vẫn coi là tính từ ngắn và theo cấu trúc như trên, Tuy nhiên, “y” phải đổi thành “i” sau đó mới thêm đuôi “-er”.

Xem thêm: Rosalind Wheeler Jayce Build: Best 11, Jayce Combos

– Đối với tính từ dài (Những tính từ có nhiều hơn một âm tiết như beautiful, expensive, intelligent…)

S1 + V + more + adj + than + S2

+ Eg:

My son is more intelligent than her son. (Con trai tôi thông minh hơn con trai cô ta.)

2. So sánh kém

S1 + V + less + adj/adv + than + S2

Eg:

Nguyen is less young than me. (Nguyên không trẻ bằng tôi)

Chú ý:+ Sau “than” phải là đại từ tân ngữ, không dùngđại từ chủ ngữ.+ Cũng tương tự như so sánh bằng, danh từ cũng được dùng để so sánh, nhưng trước khi so sánh cần xác định trước danh từ đó là đếm được hay không đếm được và dùng công thức sau:

S1 + V + more/fewer/less + noun(s) + than + S2

III. SO SÁNH KÉP ( Càng … thì càng )

– Là loại so sánh với cấu trúc: Càng… càng… Trong cấu trúc này, tính từ/trạng từ đứng đầu các mệnh đề trong câu vàtrước chúng phải có The.

Related Posts