” Số Lần Tiếng Anh Là Gì – Cho Em HỏI MộT LầN Là Once, 2 Lần Là Twice

Đây là một trong những nội dung kiến thức rất cơ bản trong tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận một lượng người dùng vẫn thường xuyên mắc phải một số lỗi cơ bản về số đếm, số thứ tự và phân số. Cùng mister-map.com ôn tập lại kiến thức nhé!

Đang xem: Số lần tiếng anh là gì

SỐ ĐẾM

0 ZERO 1 one

10 ten 11 eleven 21 twenty-one 31 thirty-one

2 two

12 twelve

20 twenty 22 twenty-two

3 three 13 thirteen

23 twenty-three

30 thirty

4 four 14 fourteen 24 twenty-four

40 forty

5 five 15 fifteen

25 twenty-five

50 fifty

6 six 16 sixteen 26 twenty-six 60 sixty

 

7 seven

17 seventeen 27 twenty-seven 70 seventy

8 eight 18 eighteen 28 twenty-eight

80 eighty

9 nine 19 nineteen 29 twenty-nine

90 ninety

100 a/one hundred

1,000 a/one thousand 1,000,000 a/one million

* Khi một số cần kết hợp giữa hàng triệu/ngàn/trăm ngàn/ngàn/trăm với hàng đơn vị hoặc hàng chục, ta thêm AND ngay trước hàng đơn vị hoặc hàng chục. Ví dụ: 110 – one hundred and ten 1,250 – one thousand, two hundred and fifty 2,001 – two thousand and one

* Trong tiếng Việt, ta dùng dấu .

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Secondhand Smoke Là Gì, Nghĩa Của Từ Secondhand Smoke

Xem thêm: Serpentine Là Gì – Những Điều Cần Biết Về Đá Serpentine

(dấu chấm) để phân cách mỗi 3 đơn vị số từ phải sang trái. Nhưng trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng dấu “,” (dấu phẩy), ví dụ: 57,458,302

* Số đếm khi viết ra không bao giờ thêm S khi chỉ muốn cho biết số lượng của danh từ đi liền sau số. Ví dụ: THREE CARS = 3 chiếc xe hơi (THREE không thêm S )

* Nhưng khi bạn muốn nói số lượng con số nào đó nhiều hơn hai, bạn thêm S vào số chỉ số lượng con số Ví dụ: FOUR NINES, 2 ZEROS = 4 SỐ 9, 2 SỐ 0

* Ngoài ra, những số sau đây khi thêm S sẽ có nghĩa khác, không còn là 1 con số cụ thể nữa mà là một cách nói ước chừng, nhớ là bạn phải có OF đằng sau: TENS OF = hàng chục.. DOZENS OF = hàng tá… HUNDREDS OF = hàng trăm THOUSANDS OF = hàng ngàn MILLIONS OF = hàng triệu BILLIONS OF = hàng tỷ Ví dụ: Everyday, millions of people in the world are hungry. (Mỗi ngày có hàng triệu người trên thế giới bị đói)

* Cách đếm số lần: ONCE = một lần (có thể nói ONE TIME nhưng không thông dụng bằng ONCE) – TWICE = hai lần (có thể nói TWO TIMES nhưng không thông dụng bằng TWICE) – Từ ba lần trở lên, ta phải dùng “Số từ + TIMES”: + THREE TIMES = 3 lần + FOUR TIMES = 4 lần – Ví dụ: + I have seen that movie twice. = Tôi đã xem phim đó hai lần rồi.

Related Posts