Sở Hữu Tiếng Anh Là Gì – Sở Hữu Trong Tiếng Tiếng Anh

Để có thể diễn tả trạng thái sở hữu trong tiếng Anh, ta có thể sử dụng tính từ sở hữu, đại từ sở hữu hoặc sở hữu cách. Hãy cùng mister-map.com khám phá xem có điều gì khác nhau giữa các cách diễn tả này và khi nào thì sử dụng chúng nhé

Related Posts