Servlet Là Gì Servlet Là Gì Học Java Web Lập Trình Web Với Java Jsp Servlet

Công nghệ Servlet được sử dụng để tạo ra ứng dụng web (nằm ở phía máy chủ và tạo ra trang web động).

Đang xem: Servlet là gì

Sử dụng Servlet, bạn có thể thu thập thông tin đầu vào từ người dùng thông qua các trang web, hiển thị các bản ghi từ một cơ sở dữ liệu hoặc một nguồn khác.

Công nghệ servlet là mạnh mẽ và có khả năng mở rộng. Trước Servlet, ngôn ngữ kịch bản CGI (Common Gateway Interface) được sử dụng phổ biến như một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ. Nhưng công nghệ này còn tồn tại nhiều nhược điểm.

Servlet là gì?

Servlet có thể được mô tả bằng nhiều cách, tùy thuộc vào ngữ cảnh:

Servlet là một công nghệ được sử dụng để tạo ra ứng dụng web.Servlet là một API cung cấp các interface và lớp bao gồm các tài liệu. Servlet là một thành phần web được triển khai trên máy chủ để tạo ra trang web động.

Có nhiều interface và các lớp trong API servlet như Servlet, GenericServlet, HttpServlet, ServletRequest, ServletResponse, …

Kiến trúc servlet

Sơ đồ dưới đây cho thấy vị trí của Servlets trong một Ứng dụng Web.

*

Nhiệm vụ của Servlet

Servlet thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

Đọc dữ liệu rõ ràng do khách hàng (trình duyệt) gửi. Điều này bao gồm một mẫu HTML trên một trang Web hoặc nó cũng có thể đến từ một applet hoặc một chương trình khách hàng HTTP tùy chỉnh.Đọc dữ liệu yêu cầu HTTP ẩn được gửi bởi khách hàng (trình duyệt). Điều này bao gồm các cookie, loại phương tiện truyền thông và các chương trình nén mà trình duyệt hiểu được, v.v.Xử lý dữ liệu và tạo ra các kết quả. Quá trình này có thể yêu cầu nói chuyện với một cơ sở dữ liệu, thực hiện một cuộc gọi RMI hoặc CORBA, gọi một dịch vụ Web, hoặc tính trực tiếp phản hồi.Gửi dữ liệu rõ ràng (tức là tài liệu) tới khách hàng (trình duyệt). Tài liệu này có thể được gửi bằng nhiều định dạng, bao gồm văn bản (HTML hoặc XML), nhị phân (hình ảnh GIF), Excel, v.v …Gửi phản hồi HTTP ẩn cho khách hàng (trình duyệt). Điều này bao gồm nói với trình duyệt hoặc các trình khách khác loại tài liệu đang được trả về (ví dụ, HTML), thiết lập cookie và các tham số bộ nhớ đệm, và các tác vụ khác.

Xem thêm: onepiece chap 976

Gói Servlet

Java Servlets là các lớp Java chạy bởi một máy chủ web có một trình thông dịch hỗ trợ đặc tả Java Servlet.

Servlets có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các gói javax.servletjavax.servlet.http , đây là một phần chuẩn của phiên bản Enterprise của Java, một phiên bản mở rộng của thư viện lớp Java hỗ trợ các dự án phát triển quy mô lớn.

Các lớp này thực hiện các đặc tả Java Servlet và JSP.

Xem thêm: hình tin nhắn

Các servlet Java đã được tạo ra và biên dịch giống như các lớp Java khác. Sau khi cài đặt gói servlet và thêm chúng vào Classpath của máy tính, bạn có thể biên dịch các servlet bằng trình dịch Java của JDK hoặc bất kỳ trình biên dịch hiện tại nào khác.

Nhược điểm của Servlet

Bạn phải viết code java + html trong cùng một file tạo cảm giác rối rắm.

Tại sao bạn nên biết Servlet

Nếu bạn đang đi theo hướng java web thì bạn nên biết về servlet vì nó là core của java web.

Nhưng bạn chỉ cần học servlet ở mức độ biết là đủ, không cần đi sâu. Vì hiện nay có khá nhiều framework mạnh mẽ được sử dụng để tạo ra một trang web bằng java. Như Spring MVC Web, Struts, …

Recent Updates Servlet là gì?Cài đặt môi trường ServletHTTP Status CodesPage redirect trong ServletRequest trong ServletResponse trong ServletSession tracking trong ServletTạo ứng dụng Servlet trên EclipseVí dụ đọc tất cả Parameters của Form trong ServletVí dụ phương thức GET sử dụng FormVí dụ phương thức GET sử dụng URLVí dụ phương thức POST sử dụng Form

Related Posts