scimago là gì

tìm hiểu về xếp hạng scimago với nguồn scopus, chúng ta cùng tìm hiểu về cơ sở xếp hạng của sicmago khi dùng nguồn cơ sở dữ liệu của scopus, tìm hiểu về cách phân loại danh mục chất lượng trên scoupus, danh mục các tạp chí uy tín được SCIMAGO xếp hạng, chỉ số SJR và cách xếp hạng của SJR …

Mục lục bài viết

Tổ chức SCIMAGO với SCOPUSChỉ số SJRThuật toán tính SJRXếp hạng SJR

Tổ chức SCIMAGO với SCOPUS

Bên cạnh phân loại ISI, nhiều tổ chức xếp hạng thế giới, ví dụ như Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCIMAGO (http://scimagojr.com) hoặc Tổ chức xếp hạng đại học (QS World University Rankings, http://www.topuniversities.com), …, còn sử dụng cơ sở dữ liệu từ nguồn Scopus.
Scopus được xây dựng từ tháng 11 năm 2004 và thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan), dành cho thuê bao trực tuyến, có trả phí. Đó là một cơ sở dữ liệu thư mục chứa bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học. Scopus có chứa 57 triệu bản tóm tắt, gần 22.000 danh mục từ hơn 5.000 nhà xuất bản, trong đó hơn 30.000 là Tạp chí đánh giá chuyên ngành trong Khoa học, Kỹ thuật, Y tế, Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn.

Đang xem: Scimago là gì

Để được liệt kê vào danh sách Scopus, các tạp chí cũng được lựa chọn nghiêm ngặt. Số lượng tạp chí nằm trong Scopus gần gấp đôi số lượng nằm trong ISI, nhưng không bao gồm tất cả mà chỉ chứa khoảng 70% số lượng của ISI. Tuy nhiên, nguồn Scopus chỉ bao gồm các bài báo xuất bản từ năm 1995 trở lại đây. Cách đánh giá chất lượng các tạp chí của Scopus cũng dựa vào chỉ số ảnh hưởng IF, nhưng nội dung website của Scopus (http://www.scopus.com) rất tiện ích khi sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ tra cứu tài liệu đến đánh giá tình hình nghiên cứu khoa học của các cá nhân và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, …

Việt Nam đã có duy nhất 01 Tạp chí toán học Acta Mathematica Vietnamica (Viện Toán học Việt Nam) được lọt vào danh sách Scopus. Trong khi đó, Malaysia đã có 48 và Thái Lan 21 tạp chí được công nhận xếp hạng vào hệ thống Scopus.
Các số liệu của Scopus đã được SCIMAGO sử dụng để đánh giá, xếp hạng các tạp chí khoa học và các cơ sở nghiên cứu khoa học. Theo số liệu, trong số hơn 2.800 cơ sở nghiên cứu mạnh ở trên thế giới, Việt Nam đã có tên 3 đơn vị: Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chỉ số SJR

Xếp hạng của Tạp chí SCImago (chỉ số SJR) là thước đo ảnh hưởng khoa học của các tạp chí học thuật chiếm cả số lượng trích dẫn mà một tạp chí nhận được và tầm quan trọng hoặc uy tín của các tạp chí nơi các trích dẫn đó xuất phát. SJR của một tạp chí là một giá trị số cho biết số lượng trích dẫn trung bình nhận được trong một năm được chọn trên mỗi tài liệu được xuất bản trong tạp chí đó trong ba năm trước. Giá trị SJR cao hơn có nghĩa là cho thấy uy tín tạp chí lớn hơn.

Chỉ số SJR là một biến thể của các biện pháp eigenvector trung tâm được sử dụng trong lý thuyết mạng. Các biện pháp như vậy thiết lập tầm quan trọng của một nút trong mạng dựa trên nguyên tắc các kết nối đến các nút có điểm cao đóng góp nhiều hơn vào điểm số của nút. Chỉ số SJR đã được phát triển để sử dụng trong các mạng tạp chí trích dẫn vô cùng lớn và không đồng nhất. Nó là một chỉ số độc lập với kích thước và các tạp chí theo thứ tự giá trị của nó bởi “uy tín trung bình trên mỗi bài viết” của chúng và có thể được sử dụng để so sánh tạp chí trong các quy trình đánh giá khoa học. Chỉ số SJR là một tạp chí số liệu miễn phí lấy cảm hứng từ, và sử dụng một thuật toán tương tự, PageRank .

Xem thêm: take là gì

Các chỉ số SJR cung cấp một thay thế cho các yếu tố tác động (IF) hoặc trích dẫn trung bình cho mỗi tài liệu trong một khoảng thời gian 2 năm, viết tắt là “Cites mỗi Đốc. (2y)”.

Thuật toán tính SJR

Việc tính toán chỉ số SJR được thực hiện bằng thuật toán lặp để phân phối giá trị uy tín giữa các tạp chí cho đến khi đạt được giải pháp trạng thái ổn định. Thuật toán SJR bắt đầu bằng cách đặt một uy tín giống hệt nhau cho mỗi tạp chí, sau đó sử dụng quy trình lặp, uy tín này được phân phối lại trong một quy trình mà các tạp chí chuyển uy tín đạt được của họ cho nhau thông qua trích dẫn. Quá trình kết thúc khi chênh lệch giữa các giá trị uy tín của tạp chí trong các lần lặp liên tiếp không đạt đến giá trị ngưỡng tối thiểu nữa. Quá trình này được phát triển theo hai giai đoạn, (a) tính toán của Uy tín SJR ( PSJR) cho mỗi tạp chí: một thước đo phụ thuộc vào kích thước phản ánh toàn bộ uy tín của tạp chí và (b) bình thường hóa biện pháp này để đạt được một thước đo uy tín không phụ thuộc vào kích thước, chỉ số SJR.

Xem thêm: To Break It Down Là Gì ? Giải Nghĩa Và Sử Dụng Cụm Từ “Break Down”

Xếp hạng SJR

SJR = Q1 tốt nhất SJR= Q2 Tốt SJR= Q3 Khá SJR= Q4 Được

Chúng tôi có cộng đồng Công bố khoa học chung theo xếp hạng của SCIMAGO với cơ sở dữ liệu SCOPUS từ chất lượng bài viết Q4 – Q1; Nếu bạn có nhu cầu công bố khoa học mà còn gặp nhiều khó khăn, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi./.

Related Posts