schedule là gì

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bản liệt kê (các mặt hàng); bản phụ lục, mục lục a spare parts schedule bản liệt kê các phụ tùng

Đang xem: Schedule là gì

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kế hoạch làm việc; lịch trình, bảng giờ giấc, biểu thời gian (như) timetable schedule time thời giờ đã định trong bảng giờ giấc on schedule đúng ngày giờ đã định

Thời hạn three days ahead of schedule trước thời hạn ba ngày to be behind schedule chậm so với thời hạn, không đúng thời hạn

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kèm danh mục (vào một tư liệu…); thêm phụ lục (vào một tài liệu…), đưa (nhà..) vào danh mục bảo quản

Cơ – Điện tử

a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản } khỏi từ đó”.BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

thời khoa biểu, chương trình design schedule (máy tính ) bản tính employment schedule sơ đồ làm việc

kế hoạch delivery schedule kế hoạch giao hàng flat schedule kế hoạch không thay đổi inspection and test schedule kế hoạch kiểm tra inspection and test schedule kế hoạch kiểm tra và thử maintenance schedule kế hoạch bảo dưỡng master production schedule kế hoạch sản xuất tổng thể production schedule kế hoạch khai thác production schedule kế hoạch sản xuất regular schedule kế hoạch (chạy tàu) thường xuyên repair work schedule kế hoạch sửa chữa running schedule kế hoạch chạy tàu schedule (vs) kế hoạch thời gian schedule of construction kế hoạch xây dựng (theo thời gian) task schedule kế hoạch công việc work schedule bảng kế hoạch công việc

Xem thêm: Nghĩa Của ' To Some Extent Là Gì, To Some Extent

lịch biểu broadcasting schedule lịch biểu phát thanh design schedule lịch biểu thiết kế employment schedule lịch biểu công việc production schedule lịch biểu sản xuất railroad schedule lịch biểu đường sắt schedule for monitoring spectrum occupancy lịch biểu kiểm soát độ cư trú (quang) phổ seasonal schedule lịch biểu từng thời seasonal schedule lịch biểu từng vụ serial schedule lịch biểu tuần tự test schedule lịch biểu thử nghiệm transmission schedule lịch biểu phát

lịch trình economic leading schedule lịch trình phát tải kinh tế generation schedule lịch trình phát (điện)

bảng giá differentiated price schedule bảng giá (phân biệt) nhiều mức pay schedule bảng giá lương schedule of charges bảng giá phí chính thức schedule of postal charges bảng giá bưu phí schedule of postal charges bảng giá mục bưu phí tariff schedule bảng giá vận phí

bảng liệt kê schedule of account payable bảng liệt kê nợ phải trả schedule of accounts payable bảng liệt kê nợ phải trả schedule of accounts receivable bảng liệt kê nợ phải thu schedule of capital bảng liệt kê vốn schedule of depreciation bảng liệt kê khấu hao schedule of fixed charges bảng liệt kê chi phí cố định schedule of freight rates bảng liệt kê vận phí, suất cước schedule of securities bảng liệt kê chứng khoán có giá schedule of tangible fixed assets bảng liệt kê tài sản cố định hữu hình

chương trình advertising schedule chương trình quảng cáo delivery schedule chương trình giao hàng production schedule chương trình sản xuất production schedule chương trình sản xuất, bảng tiến độ sản xuất

noun agenda , appointments , calendar , catalog , chart , diagram , docket , inventory , itinerary , lineup , list , order of business , program , record , registry , roll , roster , sked , table , timetable , register , order of the day , agendum , catalogue , curriculum , menu , plan , programme , prospectus , regime , tariff
verb appoint , arrange , be due , book , card , catalog , engage , get on line , line up , list , note , organize , pencil in , program , record , register , reserve , set , set up , sew up , slate , time , write in one’s book , lay out , prepare , work out , plan , agenda , calendar , chart , docket , inventory , itinerary , roster , routine , table , timetable
pham huong, Black coffee, Đỗ Quí Hoàng, Nguyen Tuan Huy, Admin, Hiếu, dzunglt, Đặng Bảo Lâm, Luong Nguy Hien, Khách, Nothingtolose
Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 16 VTCOnline, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04-9743410. Fax: 04-9743413.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Export Là Gì, Nghĩa Của Từ Exports, Nghĩa Của Từ Export

Liên hệ Tài trợ & Hợp tác nội dung
Hotline: 0942 079 358
Email: thanhhoangxuan

Related Posts