Sau Mean Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng Mean Trong Tiếng Anh

Như đã tìm hiểu ở những bài học trước thì hiện tượng đa nghĩa là một hiện tượng khá phổ biến trong tiếng Anh. Động tự Mean là một ví dụ điển hình. Không chỉ dừng lại ở việc đa nghĩa, mean còn có rất nhiều cách dùng khác nhau. Hôm nay mister-map.com sẽ giải đáp về vấn đề này thông qua bài viết ý nghĩa của mean là gì? Cách dùng động từ Mean trong Tiếng anh.

Đang xem: Sau mean là gì

Tóm Tắt Bài Viết

1 Giải nghĩa về Mean trong Tiếng Anh1.1 Mean là gì?1.2 Cách sử dụng Mean1.3 That means and That’s mean?1.4 It means là gì?

Giải nghĩa về Mean trong Tiếng Anh

Mean là gì?

Mean đóng vai trò là một động từ trong cậu. Mean có rất nhiều nghĩa như:

Mean có nghĩa là nghĩa là gì, như thế nào.

Trong trường hợp này, động từ mean thường được dùng để giải thích cho một khái niệm, một từ hay một cụm từ, một sự vật, sự siệc trong tiếng Anh. Mean khi được hiểu với nghĩa này thì sẽ không được chia dưới dạng tiếp diễn (V-ing).

Ví dụ : The red light means that you must stop.

(Đèn đỏ có nghĩa là việc bạn phải dừng lại)

Mean có nghĩa chỉ ý muốn.

Trong trường hợp này, mean được dùng để bày tỏ ý định, ý muốn nói gì mà người nói đề cập đến Mean khi được sủ dụng với nghĩa này cũng sẽ không được sử dụng dưới dạng tiếp diễn

Ví dụ: Did he mean that he was happy with your offer? (Ý anh ta là anh ta cảm thấy vui vẻ với lời đề nghị của bạn à?)

Mean có nghĩa là dự định, mong muốn làm gì.

Khi được sử dụng với ý nghĩa này ta có thể ngầm hiểu;

Mean = inttend

Mean mang ý nghĩa chỉ dự định, dự tính làm gì.

Xem thêm: “Thuế Phòng Trọ Tiếng Anh Là Gì ? Định Nghĩa Về Nhà Trọ Cùng Giải Đáp Câu Hỏi Nhà Trọ Tiếng Anh Là Gì

Với ý nghĩa dự định, mean có thể được chia ở tất cả các thì.

Ví dụ: I have been meaning to visit my mother all day.

(Tôi dự định là sẽ ở lại chơi với mẹ tôi cả ngày hôm nay)

Cách sử dụng Mean

Mean có nhiều ý nghĩa. Do đó, mean cũng có nhiều cách sử dụng khác nhau:

Mean có nghĩa là là gì thì sau mean động từ phải chia dưới dạng V-ing hoặc một mệnh đề, một danh từ.

Mean + V-ing/ Noun/ That+ mệnh đề

Ví dụ: This sign means not stopping.

(Biển báo này có nghĩa là dừng lại)

Mean mang ý nghĩa dự định, mong muốn làm gì thì mean được sử dụng như sau:

Mean + to V = intend + to V

Ví dụ: He won’t mean to study Math tonight

(Anh ấy không có ý định học Toán tối nay)

That means and That’s mean?

That means có nghĩa là nói cho ai đó biết cái đó là cái gì. That’s mean mang ý nghĩa rằng  ám chỉ những điều đã nói trước đó là không tốt, tiêu cực.

Ví dụ:

– After Mary had yelled at her sister, her mom said: “That’s mean”

(sau khi Mary mắng em gái cô ấy, mẹ cô ấy đã quát lên rằng làm như thế là không tốt)

– That means you are loving her ( Điều đó có nghĩa là bạn yêu cô gái ấy)

It means là gì?

It means là có nghĩa là/ tức là. It mean được sử dụng để giải thích cho một sự kiện, sự vật, sự việc đã được nhắc đến trước đó, với ý nghĩa nhắc lại làm rõ nghĩa và làm đầy đủ nghĩa của câu.

Ví dụ:

If you choose key C, it means that she has four balls.

(Nêu bạn chọn đáp án C, điều đó có nghĩa là cô ấy có 4 quả bóng)

Bên cạnh đó, it means cũng được sử dụng độc lập nếu như bản thân nó mang ý nghĩa độc lập, không có mối liên hệ với câu khác. Câu hỏi dành cho dạng này thường sẽ có câu trúc chung là: What does it mean?

Ví dụ: What does real love mean?

(Tình yêu đích thực là gì?)

✅ Xem thêm: Not at all là gì

Gerund Verb (V-ing) và Verb infinitive (To –V) là hiện tượng ngữ pháp khó nhưng lại gặp nhiều trong chương trình Tiếng Anh. Mean là một trong những động từ có thể ghép cặp với cả V-ing và To- V. Ngoài Mean cũng còn rất nhiều những động từ có dạng như thế.

Xem thêm: Plot Twist Là Gì ? Nghĩa Của Từ Twist Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Twist

Như vậy chúng tôi vừa giải nghĩa mean là gì chi tiết. Chúng ta cùng đón đợi ở những bài học tiếp theo nhé.

Định Nghĩa –

Not at all là gì? Cách dùng Not at all

Make sense là gì? Cách dùng trong Tiếng Anh cần biết

How do you do là gì? phân biệt how do you do và how are you

Fighting là gì? đồng nghĩa Fighting có những từ nào

Idioms là gì? Cách học idioms nhanh và dễ nhớ

Related Posts