Sau In Order To Là Gì – Mệnh Đề Chỉ Mục Đích To

In order to và So as to là một trong những cấu trúc ngữ pháp chỉ mục đích. Cấu trúc này gặp trong các bài bài thi cũng như trong các cuộc hội thoại hàng ngày. Vậy làm sao để sử dụng cặp cấu trúc này hiệu quả và thành thạo nhất. Hãy cùng Step Up tìm hiểu chi tiết về cấu trúc chỉ mục đích này ngay trong bài viết nhé.

Đang xem: Sau in order to là gì

1. In order to và So as to trong tiếng Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” và “so as to” đều mang nghĩa là “để, để mà”. Được dùng trong câu nhằm thể hiện mục đích của hành động đã được nhắc đến ngay trước đó.

Ví dụ:

He got up early in order to go to the office on time. = He got up early so as to go to the office on time.

(Anh ấy thức dậy sớm để đến văn phòng đúng giờ.)

=> Trong trường hợp này, việc “thức dậy sớm” có mục đích là để “đến văn phòng đúng giờ”. Do đó, ta sử dụng “in order to” hoặc “so as to” để diễn tả ý nghĩa trên.

Do ý nghĩa ngữ pháp trong câu, cấu trúc in order to và so as to còn được sử dụng để nối 2 câu chỉ mục đích lại với nhau.

Ví dụ:

Jane learns Chinese very hard. His aim is to work in China.

(Jane học tiếng Trung Quốc rất chăm chỉ. Mục đích của anh ấy là làm việc ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as to work in China.

(Jane học tiếng Trung rất chăm chỉ để làm việc ở Trung Quốc.)

*
*

3. Cấu trúc with a view to V-ing: Để có …

Đây là phần ngữ pháp hay thường xuất hiện ở dạng bài tập viết lại khó. Nhưng nếu hiểu được cách sử dụng thì bạn hoàn toàn dễ dàng để giải quyết những bài tập này.

Cấu trúc:

With a view to V-ing, S + V …

Ví dụ:

I have to practice playing the guitar so much to have a good performance tomorrow.

=> With a view to having a good performance tomorrow, I have to practice playing the guitar so much.

(Để có buổi trình diễn tốt vào ngày mai, tôi phải tập đánh ghi ta rất nhiều.)

Mr.Linda is decorating his house so as to sell it at a higher price.

=> With a view to selling the house at a higher price, Mr.Linda is decorating it.

(Để có thể bán ngôi nhà ở mức giá cao hơn, ông Linda đang trang trí lại nó.)

4. Cấu trúc with an aim of V-ing: để …

Cấu trúc with a view to và with an aim of đều đi sau bởi V-ing, tuy nhiên hãy lưu ý tới giới từ trong tiếng Anh đi với 2 cấu trúc này để không mắc phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom to work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom.

(Để làm việc thuận tiện, tôi đã tìm một căn hộ mới gần Hồ Gươm.)

I’ve collected money in order to buy a new laptop.

Xem thêm: Apple Removes 39,000 Game Apps From China Store To Meet Deadline

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục đích mua máy tính mới, tôi đang tiết kiệm tiền.)

5. Bài tập thực hành cho cấu trúc In order to và So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bằng những bài tập áp dụng là một phương pháp hiệu quả với người học tiếng Anh. Vì vậy hãy cùng làm bài tập sau để nắm trọn kiến thức về cấu trúc in order to và so as to nhé.

Bài 1: Viết lại những câu sau sử dụng in order to hoặc so as to I would like to take tomorrow off, because I want to visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new laptop because he wanted to give it to his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants to become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would like to take tomorrow off so as to/in order to visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not to feel cold. He bought a new laptop in order to/so as to give it to his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order to become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not to get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào chỗ trống thích hợp.

Xem thêm: What Is The Meaning Of ” Mind You Là Gì, Học Tiếng Anh Qua Câu Nói Quen Thuộc Của Người Mỹ

Lindy has taken an French course ………. improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. pass his test. My daughter has gone to bed early ………. wake up early. They all put on their coats ………. keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend and I have taken our digital camera ……………. take some photos during our holiday. He needs to save a lot of money………….. buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to

Related Posts