Định Nghĩa Của Từ ” Ruin Là Gì, Nghĩa Của Từ Ruin, Định Nghĩa Của Từ Ruin Trong Từ Điển Lạc Việt

tàn phá·phá·cám dỗ·cảnh điêu tàn·cảnh đổ nát·dụ dỗ·hủy hoại·làm hỏng·làm mất thanh danh·làm phá sản·làm suy nhược·làm xấu đi·làm đổ nát·nguyên nhân phá sản·nguyên nhân đổ nát·phá sản·sạt nghiệp·sụp đổ·sự phá sản·sự suy đồi·sự thất bại·sự tiêu tan·tàn tích·đạp đổ·đổ sập xuống·hoại·huỷ

*

*

He will never be cut off while in office, and his work will not be undone or ruined by an inept successor.

Đang xem: Ruin là gì

Ngài sẽ không bao giờ bị truất phế khi đang tại vị, và công mister-map.comệc của ngài không bị bỏ dở hoặc phá hỏng bởi một người kế nhiệm thiếu khả năng.
The lyrics are allegedly about a story of a monk who promised farmers to stop rain and bring clear weather during a prolonged period of rain which was ruining crops.
Đó là câu truyện về một nhà sư hứa với nông dân là sẽ ngừng mưa và mang đến thời tiết đẹp trong một thời gian dài bởi vì cơn mưa đang phá hoại mùa màng.
“The way of Jehovah is a stronghold for the blameless one,” says Solomon, “but ruin is for the practicers of what is hurtful.”
Sa-lô-môn nói: “Con đường của Đức Giê-hô-va như một đồn-lũy cho người ngay-thẳng; nhưng nó là sự bại-hoại cho kẻ làm ác”.
He spoke of what would happen if anyone does put new wine in old bottles: “Then the new wine will burst the wineskins, and it will be spilled out and the wineskins will be ruined.

Xem thêm: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Chơi Lên Đồ Ezreal Mùa 9 2019:Ad, Top, Mid, Rừng, Sp

Ngài cho thấy hậu quả nếu một người đổ rượu mới vào bầu da cũ: “Rượu mới làm nứt bầu ra; rượu chảy mất và bầu cũng phải đi.
(The Bible in Basic English) Many financial admister-map.comsers agree that buying unwisely on credit can lead to economic ruin.
Ngày nay, nhiều nhà cố vấn cũng đồng ý rằng thiếu suy xét trong mister-map.comệc mua trả góp có thể khiến một người bị khánh kiệt.
Những chàng trai này sẵn sàng chịu khổ và chấp nhận cái chết, chứ không chịu hủy hoại mối liên lạc với Đức Chúa Trời.
They will not do any harm or cause any ruin in all my holy mountain; because the earth will certainly be filled with the knowledge of Jehovah as the waters are covering the very sea.” —Isaiah 11:6-9.

Xem thêm: game làm bánh

Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che-lấp biển”.—Ê-sai 11:6-9.
4 For example, have you ever wondered why so many young people ruin their lives through drugs, promiscuity, and other mister-map.comces?
4 Chẳng hạn, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có quá nhiều người trẻ hủy hoại đời mình bằng ma túy, qua lối sống bừa bãi, và qua các hình thức sa đọa khác không?

Related Posts