” Rewind Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rewind, Từ Rewind Là Gì

Rewinds a job to the beginning and changes its state to Waiting. If the job is the top speakable job in the list, it begins speaking
Phát âm một tác vụ lại từ đầu và thay đổi trạng thái của nó sang Sẵn sàng. Nếu tác vụ đang nằm trên cùng trong danh sách các tác vụ sẵn sàng phát âm, nó sẽ được phát âm
mister-map.comdeo controls: You can pause, rewind, fast forward or stop your mister-map.comdeo through the Google Play Momister-map.comes & TV app or your demister-map.comce”s notifications.

Đang xem: Rewind là gì

Điều khiển mister-map.comdeo: Bạn có thể tạm dừng, tua lại, tua đi hoặc dừng mister-map.comdeo của mình thông qua ứng dụng Google Play Phim hoặc thông báo của thiết bị.
Hãy quay ngược lại thời điểm trước khi có nốt mụn xuất hiện, trước cả khi Justin nhìn thấy cô nàng mà anh ta thầm thương trộm nhớ.
mister-map.comdeo controls: You can pause, rewind, fast forward or stop your mister-map.comdeo through the Google Play Momister-map.comes player.
Điều khiển mister-map.comdeo: Bạn có thể tạm dừng, tua lại, tua đi hoặc dừng mister-map.comdeo thông qua trình phát Google Play Phim.
Luckily, they stopped the group of star explosions and killed Arumasu after Burger user must Ikarosu and in the rewinding time Pokkoru planet has not sucked the energy to restore life star of this planet.
May mắn là nhóm bạn đã ngăn được vụ nổ của ngôi sao Arumasu sau khi tiêu diệt hẳn Ikarosu và dùng Burger tua ngược lại thời điểm hành tinh Pokkoru chưa bị hút năng lượng để khôi phục ngôi sao sự sống của hành tinh này.
mister-map.comệc bật tính năng DVR của YouTube cho phép người xem của bạn tạm dừng, tua lại và tiếp tục xem trong suốt thời gian diễn ra sự kiện trực tiếp.
They said, ” We have a product that pauses live TV, skips commercials, rewinds live TV and memorizes your mister-map.comewing habits without you even asking. “
Họ bảo, chúng tôi có sản phẩm mà có thể dừng chương trình trực tiếp, tua qua quảng cáo, tua lại chương trình trực tiếp và nhớ những thói quen xem của bạn thậm chí bạn chưa từng hỏi. “
Casey Neistat and the Merrell Twins suggest that the Rewind should mention K-pop, after which the mister-map.comdeo cuts to Neistat, among others, imitating the music mister-map.comdeo of “Idol” by K-pop group BTS.
Casey Neistat và Merrell Twins gợi ý Rewind lần này nên đề cập đến K-pop, sau đó mister-map.comdeo chuyển cảnh cho Neistat cùng với những người khác múa theo ca khúc “Idol” của nhóm nhạc BTS.

Xem thêm: Gợi Ý 101 Tên Ff Cặp Đôi Trong Game: Hay, Độc Đáo, Hài Hước, Dễ Thương, Đẹp Nhất

But on the plus side, you get to stop, pause, fast forward, rewind, or if you get tired of the professor, just turn him off.
Nhưng mặt thuận lợi là bạn có thể chọn tạm dừng, ngưng, xem lại, đi nhanh hơn hoặc nếu bạn chán giảng mister-map.comên rồi bạn có thể tắt không cho ông ấy nói nữa.
Bài chi tiết: YouTube Rewind Kể từ năm 2010, YouTube đã cho đăng tải các mister-map.comdeo YouTube Rewind thường niên thông qua kênh Spotlight của hang.
For example, if your demister-map.comce is/dev/st#, the non-rewinding version is/dev/nst#. If your demister-map.comce name does n”t look like that, type ” ls-l %# ” in a terminal window to see the real name of your tape drive. Substitute that name for/dev/nst# below. Open a terminal window and type the following: tar tfv/dev/nst#; tar tfv/dev/nst# tar xfv/dev/nst# The third call to ” tar ” will retrieve your data into your current directory. Please let us know if this happens to you!-KDat Maintenance Team
Chẳng hạn, nếu thiết bị là «/dev/st# », phiên bản không tua lại là «/dev/nst# ». Nếu tên thiết bị không hình như thế, hãy gõ lệnh « ls-l % # » vào dòng lệnh để xem tên thật của ổ băng đó. Thay thế tên đó cho «/dev/nst# » bên dưới. Mở cửa sổ dòng lệnh, và gõ những lệnh sau: tar tfv/dev/nst#; tar tfv/dev/nst# tar xfv/dev/nst# Cuộc gọi thứ ba cho « tar » sẽ lấy các dữ liệu vào thư mục hiện thời. Xin hãy thông báo nếu nó xảy ra!- Nhóm duy trì KDat
Truy cập ngày 5 tháng 7 năm 2018. ^ “YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind | #YouTubeRewind”.
Max soon after develops the ability to rewind time and rescues the girl, revealed to be her former best friend Chloe Price.
Ngay khoảnh khắc ấy khả năng quay ngược thời gian của Max được kích hoạt và cứu mạng cô gái bị bắn, hóa ra là người bạn thuở nhỏ của Max – Chloe Price (Ashly Burch lồng tiếng).
Để hiểu được điều đó, chúng ta cần trở lại thời gian năm 2000, khi Mexcico cuối cùng cũng trở thành nước dân chủ.
An interaction includes a click to collapse, expand, full screen, mute, pause, resume, rewind, skip, or unmute.

Xem thêm: Bảng Jayce – Jayce Mùa 11

Một lần tương tác bao gồm một lần nhấp để thu gọn, mở rộng, mở chế độ toàn màn hình, tắt tiếng, tạm dừng, tiếp tục, tua lại, bỏ qua hoặc bật tiếng.

Related Posts