C++ 25: Tại Sao Hàm Main() Lại Return 0 Là Gì ? C++ 25: Tại Sao Hàm Main() Lại Return 0

lệnh return 0; là sao, ai có thể giải thích hộ ko?em dùng tubor C++ 4.5 nhiều lúc bổ đi hay thêm vào đều ko thấy khác nhau gì.

Đang xem: Return 0 là gì

Trả lời cùng với trích dẫn

*

Banned

*

Trong C hay C++ , một hàm có giá trị trả về là kiểu bool (loại hàm kiểm tra) thì tương ứng với hàm trả về kiểu int tương ứng như sau: – hàm trả về true thì tương ứng với trả về kiểu int khác 0. – hàm trả về false thì tương ứng với trả về kiểu int bằng 0.Như vậy return 0 có nghĩa là return false.
Trả lời cùng với trích dẫn

nghĩa là trả về giá trị đúng hoặc sai, nhưng mình vẫn chưa rõ lắm, bạn có thể nói kĩ hơn ko, hay lấy cho mình cái VD cang tốt, cảm ơnnhư ở trường hợp của mình:

Xem thêm: Link Tải After Effect Full Crack Mới Nhất+Hướng Dẫn Cài Đặt, Download Adobe After Effect Cc 2019 Full Crack

#include#includevoidmain(){inta,b;printf(”
haynhapgiatriavab”);scanf(“%d%d”,&a,&b);if(a>b)printf(”
giatria=%dlonhongiatrib=%d”,a,b);elseif(a=b)printf(”
giatriabanggiatribvabang%d”,a);elseprintf(”
giatria%dnhohongiatrib%d”,a,b);getch();//return0;
#include#includeintmain(){inta,b;printf(”
haynhapgiatriavab”);scanf(“%d%d”,&a,&b);if(a>b)printf(”
giatria=%dlonhongiatrib=%d”,a,b);elseif(a=b)printf(”
giatriabanggiatribvabang%d”,a);elseprintf(”
giatria%dnhohongiatrib%d”,a,b);getch();return0;
nếu trong main có cái hàm đó thì không có tác dụng gì cả. vì nó chạy chương trình đến đó là kết thúc thôi.
cảm ơn. cho mình hỏi #include#includeint main (){int a,b;printf(”
hay nhap gia tri a va b”);scanf(“%d%d”,&a,&b);if (a>b)printf(”
gia tri a = %d lon hon gia tri b = %d”,a,b);else if(a=b)printf(”
gia tri a bang gia tri b va bang %d”,a);elseprintf(”
gia tri a %d nho hon gia tri b %d”,a,b);getch();return 0;sai ở đâu thế, chạy mà ko hoàn chỉnh, chán
không hoàn chỉnh ở chỗ nào vậy bạn. cái hàm này là khi hiển thị xong thì nó dừng lại vì bạn có hàm getch();
cảm ơn. cho mình hỏi #include#includeint main (){int a,b;printf(”
hay nhap gia tri a va b”);scanf(“%d%d”,&a,&b);if (a>b)printf(”
gia tri a = %d lon hon gia tri b = %d”,a,b);else if(a=b) //phải là (a==b) đây là so sánh chứ ko phải gánprintf(”
gia tri a bang gia tri b va bang %d”,a);elseprintf(”
gia tri a %d nho hon gia tri b %d”,a,b);getch();return 0;sai ở đâu thế, chạy mà ko hoàn chỉnh, chán
Chào bạn!Giá trị trả ra của một hàm do ý đồ của người thiết kế, tùy theo giá trị này mà thực hiện những xử lý tương ứng với giá trị trả ra.Return 0 có nghĩa là flase còn return 1 có nghĩa là true, cái này tùy quan điểm của mỗi người thôi.Xét hàm strcmp() dùng kiểm tra 2 chuỗi có giống nhau hay không, giá trị trả ra là 0 nghĩa là 2 chuỗi giống nhau.Nếu có dịp bạn hãy nhìn qua các dòng code mà người nước ngoài viết, với họ return 0 nghĩa là error none ( không có lỗi xảy ra ).Thân!

Xem thêm: Phdgd Drivers? : Lowspecgamer Phdgd Now (Free) Download Windows Version

Quick NavigationThắc mắc lập trình C/C++/C++0xTopCác khu vực của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ

Related Posts