Nghĩa Của Từ Retarded Là Gì ? Nghĩa Của Từ Retarded Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

retarded

*

retarded tính từ chậm phát triển thể chất, chậm phát triển tinh thần
bị trễLĩnh vực: điện lạnhbị chậmLĩnh vực: toán & tinbị chậm, chậm dầnLĩnh vực: ô tôxảy ra trễ, muộnretarded accelerationchuyển động chậm dầnretarded accelerationsự giảm tốcretarded and advanced potentialthế trễ và thế sớmretarded cementxi măng chậm đôngretarded cementxi măng đông kết chậmretarded closingsự đóng muộn (xupap)retarded controlđiều chỉnh chậmretarded elasticitytính đàn hồi trễretarded fieldtrường chậmretarded fieldtrường trễretarded filterbể lọc chậmretarded filterthiết bị lọc chậmretarded flowdòng chậm dầnretarded hardeningsự đông cứng chậmretarded motionsự giảm tốcretarded potentialđiện thế chậmretarded potentialthế trễretarded potentialthế vị trễretarded potentialsthế trễretarded setsự đông kết chậmretarded settingsự giũa chậmretarded velocityvận tốc chậm dầnuniform retarded motionchuyển động chậm dần đềuuniformly retarded motionchuyển động chậm dần đều tính từ o chậm phát triển thể chất, chậm phát triển tinh thần § retarded acid : axit hãm § retarded cement : xi măng đông chậm § retarded slow-set cement : xi măng chậm đông cứng

*

*

*

retarded

Từ điển Collocation

retarded adj.

VERBS be, look

ADV. severely Many of the children are severely retarded. | slightly | educationally, emotionally, mentally a mentally retarded child

Từ điển WordNet

n.

Đang xem: Retarded là gì

adj.

Xem thêm: Periphery Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

relatively slow in mental or emotional or physical development

providing a secure and sometimes happy life for the retarded

n.

Xem thêm: In Terms Of Là Gì ? Cấu Trúc Và Cách Dùng “In Terms Of” Chuẩn Ngữ Pháp

v.

cause to move more slowly or operate at a slower rate

This drug will retard your heart rate

be delayed

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: mentally retardedretards|retarded|retardingsyn.: arrest check curb delay detain hinder impede inhibit keep backant.: accelerate

Related Posts