Restoration Là Gì – Nghĩa Của Từ Restoration Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

restoration

*

restoration /,restə”reiʃn/ danh từ sự hoàn lại, sự trả lại (vật gì mất) sự sửa chữa, sự tu bổ lại; sự xây dựng lại như cũ sự phục hồi (chức vị…) sự khôi phục, sự hồi phục; sự lập lạithe restoration of health: sự hồi phục sức khoẻthe restoration of peace: sự lập lại hoà bình (the restoration) thời kỳ khôi phục chế độ quân chủ (ở Anh, 1660) hình tạo lại (của một con vật đã tuyệt giống, của một công trình xây dựng đã đổ nát)
phục hồiarchitectural restoration: sự phục hồi kiến trúcfault restoration: phục hồi khi lỗifragmentary restoration: sự phục hồi chắp ghépimage restoration: sự phục hồi ảnhintegral restoration: sự phục hồi toàn vẹnland restoration: sự phục hồi đấtpulse restoration: sự phục hồi xungrestoration (vs) (to original state): sự phục hồirestoration of (machine) part: sự phục hồi chi tiết (máy)restoration procedure: quá trình phục hồistylistic restoration: sự phục hồi phong cáchsự hồi phụcsự khôi phụcpulse restoration: sự khôi phục xungsignal restoration: sự khôi phục tín hiệusự phục hồiarchitectural restoration: sự phục hồi kiến trúcfragmentary restoration: sự phục hồi chắp ghépimage restoration: sự phục hồi ảnhintegral restoration: sự phục hồi toàn vẹnland restoration: sự phục hồi đấtpulse restoration: sự phục hồi xungrestoration of (machine) part: sự phục hồi chi tiết (máy)stylistic restoration: sự phục hồi phong cáchsự sửa chữasự tu sửaLĩnh vực: xây dựngsự phục chếsự trùng tuLĩnh vực: ô tôsự tân trang xerestoration of classic cars: sự tân trang xe hơi cổanalytical method of restorationphương pháp phục chế bằng phân tícharchaeological method of restorationphương pháp phục chế bằng khảo cổcompentition method of restorationphương pháp phục chế bằng biên vẽcompentition method of restorationphương pháp phục chế bằng sưu tậpfault restorationkhả năng sửa lỗimean time to restorationthời gian sửa chữa trung bìnhrestoration (vs) (to original state)sự khôi phụcrestoration designthiết kết khôi phụcrestoration mapbản đồ tu sửa (phục hồi)restoration of servicekhôi phục dịch vụrestoration procedurequá trình khôi phụcrestoration shopphòng phục chếrestoration shopxưởng phục chếrestoration workcông tác khôi phụcbồi thườnghồi phụcsự hồi phụcsự khôi phụcsự khửflavour restoration: sự khử mùi vịsự sửa sangsự trùng tusửa chữa lạitrùng tu (một ngôi nhà…)restoration categorymục loại bị hạn chế (của hạn ngạch hàng dệt)restoration of goods taken in distrainsự giải áp tịch biênrestoration of goods taken in distrainsự giải hiệu sai áprestoration of goods taken in distrainthủy bỏ tịch biên (hàng hóa)restoration of goods taken in distraintsự trả lại tài sản tịch biênrestoration of the monetary role of goldkhôi phục vai trò tiền tệ của vàngrestoration premiumphí bảo hiểm phục hồi như cũwaiver of restorationsự từ bỏ phí bảo hiểm thu thêm o sự sửa chữa, sự phục hồi

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Restoration: Measures taken to return a site to pre-violation conditions.

Đang xem: Restoration là gì

Sự khôi phục: Các biện pháp thực hiện nhằm đưa một nơi trở về điều kiện trước khi có sự vi phạm ô nhiễm.

Xem thêm: ” All The Way Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng All The Way All The Way Thành Ngữ, Tục Ngữ, Slang Phrases

*

*

*

restoration

Từ điển Collocation

restoration noun

1 returning sth to its original condition

ADJ. complete, full | extensive Many of the older paintings have undergone extensive restoration.

VERB + RESTORATION carry out | undergo | await, be in need of, need This historic watermill is currently awaiting restoration.

RESTORATION + NOUN programme, project, work

PREP. for ~ The palace is closed for restoration. | under ~ a steam engine under restoration

2 bringing sth back into use/existence

ADJ. full the full restoration of Sino-US relations | immediate Protesters called for the immediate restoration of civil liberties.

PHRASES the restoration of diplomatic relations, the restoration of the monarchy

Từ điển WordNet

n.

Xem thêm: “Basic Needs Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích (Từ Điển Anh

the act of restoring something or someone to a satisfactory statesome artifact that has been restored or reconstructed

the restoration looked exactly like the original

a model that represents the landscape of a former geological age or that represents and extinct animal etc.

English Synonym and Antonym Dictionary

restorationssyn.: Restoration refurbishment regaining renovation restitution return

Related Posts