Resilient Là Gì, Nghĩa Của Từ Resilient, Sức Bật Tinh Thần (Resilience) Của Mỗi Người

Sức bật tinh thần là cái giúp con người ta có một nguồn sức mạnh tâm lý để đối phó với căng thẳng và những gian khổ trong đời. Nó là kho tàng sức mạng tinh thần mà con người ta có thể dựa vào những lúc cần phải vượt qua khó khăn mà không ngã gục. Các nhà tâm lý học tin rằng những người có sức bật tinh thần tốt có thể xử lý những bất trắc trong cuộc đời và tái thiết lại đời sống sau mỗi biến cố ghê ghớm xảy ra.

Đang xem: Resilient là gì

Resilience is what gives people the psychological strength to cope with stress and hardship. It is the mental reservoir of strength that people are able to call on in times of need to carry them through without falling apart. Psychologists believe that resilient individuals are better able to handle such adversity and rebuild their lives after a catastrophe.

Đương đầu với những đổi thay hoặc mất mát là điều không thể tránh khỏi trong đời sống mỗi người. Ở một thời điểm nào đó, mỗi người đều trải nghiệm thất bại ở những mức độ khác nhau. Một số thử thách có thể cũng chẳng đáng gì (kiểu như không học được lớp học bạn muốn), trong khi đó lại có nhiều thứ khác, lớn lao và khốc liệt hơn rất nhiều (bão, vòi rồng, tấn công khủng bố). Cách ta đương đầu với những vấn đề này có thể đóng một vai trò quan trọng, không chỉ trong kết quả ngắn hạn mà còn trong những hệ quả tâm lý lâu dài.

Dealing with change or loss is an inevitable part of life. At some point, everyone experiences varying degrees of setbacks. Some of these challenges might be relatively minor (not getting into a class you wanted to take), while others are disastrous on a much larger scale (hurricanes, tornadoes, terrorist attacks). How we deal with these problems can play a significant role in not only the outcome but also the long-term psychological consequences.

Sức bật tinh thần là gì? What Is Resilience?

Bạn đã bao giờ tự hỏi tạo sao có một số người vẫn giữ được bình tĩnh khi đối mặt với một thảm họa trong khi những người khác lại không thể? Người giữ được phong thái “chuẩn, ngầu” sở hữu cái mà các nhà tâm ý học gọi là “sức bật tinh thần”, tức khả năng đối phó với những vấn đề và trở ngại.

Have you ever wondered why some people seem to remain calm in the face of disaster while others appear to come undone? People that can keep their cool have what psychologists call resilience, or an ability to cope with problems and setbacks.

Người có sức bật tinh thần sử dụng kỹ năng và sức mạnh của mình để đối phó và vượt qua những vấn đề khó khăn và thử thách. Những vấn đề này có thể bao gồm: mất việc, khó khăn tài chính, bệnh tật, thảm họa thiên nhiên, cấp cứu y tế, ly hôn, hoặc cái chết của người thân. Thay vì rơi vào tuyệt vọng hoặc trốn chạy khỏi vấn đề bằng những cách thức đối phó không lành mạnh, những người có sức bật tinh thần tốt đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống mà vẫn ngẩng cao đầu. Điều này không có nghĩa là họ ít cảm giác tuyệt vọng, đau khổ hoặc lo âu hơn người khác. Ở đây chủ yếu là họ xử lý những khó khăn đó theo những phương pháp tăng cường sức mạnh và sự phát triển bản thân. Trong nhiều trường hợp, họ có thể còn trở nên mạnh mẽ hơn chính bản thân họ trước đây.

Resilient people are able to utilize their skills and strengths to cope and recover from problems and challenges. These problems may include job loss, financial problems, illness, natural disasters, medical emergencies, divorce, or the death of a loved one. Instead of falling into despair or hiding from problems with unhealthy coping strategies, resilient people face life’s difficulties head on. This does not mean that they experience less distress, grief, or anxiety than other people do. It means that they handle such difficulties in ways that foster strength and growth. In many cases, they may emerge even stronger than they were before.

Những người thiếu sức bật tinh thần, thay vào đó, lại bị choáng ngợp bởi những trải nghiệm trên. Họ có thể đắm chìm vào vấn đề và sử dụng những cơ chế đối phó thiếu lành mạnh để xử lý những thử thách trong đời. Nỗi thất vọng hay sự thất bại có thể khiến họ xuất hiện những hành vi thiếu lành mạnh, mang tính hủy hoại thậm chí nguy hiểm. Những người này chậm hồi phục khỏi những thất bại và kết quả là có thể gặp nhiều trạng thái khó chịu về tâm lý hơn.

Those who lack this resilience may instead become overwhelmed by such experiences. They may dwell on problems and use unhealthy coping mechanisms to deal with life’s challenges. Disappointment or failure might drive them to unhealthy, destructive, or even dangerous behaviors. These individuals are slower to recover from setbacks and may experience more psychological distress as a result.

Xem thêm: League Of Legends Rp Skin Hack 2016, Lol Wild Rift Skin Changer Mod Hack V1

Sức bật tinh thần không loại bỏ căng thẳng hoặc xóa bỏ những khó khăn trong đời. Người sở hữu sức bật tinh thần không nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng. Họ hiểu rằng những trở ngại xảy đến và rằng đời sống về cơ bản là khó khăn và cũng đầy đau khổ. Họ vẫn trải nghiệm những nỗi đau cảm xúc, buồn khổ, và cảm giác mất mát ập đến sau một thảm kịch, nhưng thế giới quan về tinh thần cho phép họ vượt qua những cảm xúc đó và tiến bước phục hồi.

Resilience does not eliminate stress or erase life’s difficulties. People who possess this resilience don’t see life through rose-colored lenses. They understand that setbacks happen and that sometimes life is hard and painful. They still experience the emotional pain, grief, and sense of loss that comes after a tragedy, but their mental outlook allows them to work through such feelings and recover.

Sức bật tinh thần mang đến cho con người ta sức mạnh để ngẩng cao đầu mà giải quyết những vấn đề, vượt qua biến cố và tiếp tục cuộc sống. Nhớ lại những sang chấn như cuộc tấn công khủng bố 11/09 hay thảm họa bão Katrina tại Hoa Kỳ, nhiều người mô tả lại những hành vi thể hiện sức bật tinh thần của mọi người vào những khoảng thời gian đó. Họ không chỉ vẫn duy trì được sự mạnh mẽ khi đối mặt với những nỗi mất mát gần như không thể chịu đựng nổi, mà mặt khác, vẫn có thể tiếp tục sống, thậm chí hỗ trợ tinh thần cho những những khác cũng bị ảnh hưởng bởi những thảm họa đó.

Instead, resilience gives people the strength to tackle problems head-on, overcome adversity, and move on with their lives. In the wake of traumas such as the 9/11 attacks and the Hurricane Katrina disaster, many individuals demonstrated the behaviors that typify resilience. Not only were they able to remain strong in the face of almost unbearable loss but they were also able to carry on and even offer emotional support to others affected by the same tragedies.

Ngay cả khi đối mặt với những sự kiện tưởng như không thể tưởng tượng nổi thì con người ta vẫn có thể tập hợp sức mạnh để không chỉ để sinh tồn mà còn để phát triển.

Even in the face of events that seem utterly unimaginable, people can marshal the strength to not just survive, but to prosper.

Những yếu tố góp phần hình thành sức bật tinh thần. Factors That Contribute to Resilience

Một số người tự nhiên đã có những khả năng này, họ có đặc trưng tính cách giúp họ vẫn điềm nhiên khi đối mặt với thử thách. Tuy nhiên, những hành vi này không chỉ là những đặc tính bẩm sinh thấy được ở một số cá nhân. Theo nhiều chuyên gia, sức bật tinh thần không hề hiếm, và mọi người có khả năng học được những kỹ nằng cần thiết để có sức bật tinh thần tốt hơn.

Some individuals come by these abilities naturally, with personality traits that help them remain unflappable in the face of challenge. However, these behaviors are not just inborn traits found in a select few individuals. According to many experts, resilience is quite common, and people are very capable of learning the skills that it takes to become more resilient.

Hỗ trợ xã hội là một yếu tố then chốt khác góp phần hình thành sức bật tinh thần. Những người khỏe mạnh về tinh thần có xu hướng được gia đình và bạn bè hỗ trợ để làm điểm tựa vươn lên cho bản thân mỗi khi gặp khó khăn.

Xem thêm: Giải Đáp Thắc Mắc: ” Made In Prc Là Gì ? Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

Social support is another critical variable that contributes to resilience. Mentally strong people tend to have the support of family and friends who help bolster them up in times of trouble.

Những yếu tố khác có liên quan đến sức bật tinh thần bao gồm: Other factors associated with resilience include:

– Có góc nhìn tích cực về bản thân và năng lực của mình. Holding positive views of themselves and their abilities

– Có khả năng lập những kế hoạch thực tế và tập trung thực hiện chúng. The capacity to make realistic plans and stick to them

– Có điểm kiểm soát nội tại. Having an internal locus of control

– Là người giao tiếp tốt. Being a good communicator

– Tự coi bản thân mình là một chiến binh hơn là một nạn nhân. Viewing themselves as fighters rather than victims

– Có trí thông minh cảm xúc cao và có thể quản lý cảm xúc hiệu quả. Having high emotional intelligence and managing emotions effectively

Related Posts