reservoir là gì

Kho, kho dự trữ, nguồn cung cấp (sự kiện..) a reservoir of knowledge kho kiến thức a reservoir of strength nguồn sức mạnh

Đang xem: Reservoir là gì

bình chứa chất lỏng

Giải thích VN: Là bình chứa dung dịch chảy tràn vào khi thể tích dung dịch tăng lên do nhiệt độ cao.

bể chứa annual storage reservoir bể chứa nước trong năm clear-water reservoir bể chứa nước trong compensator reservoir bể chứa bù compensator reservoir bể chứa điều áp earth reservoir bể chứa ngầm earthen reservoir bể chứa đào xuống đất equalizing reservoir bể chứa nước điều hòa life of reservoir tuổi thọ bể chứa nước reservoir lining lớp lát bể chứa reservoir pressure áp suất bể chứa storage reservoir bể chứa nước underground gas storage reservoir bể chứa khí ngầm underground storage reservoir bể chứa ngầm unsealed reservoir bể chứa không kín usable reservoir storage dung tích có ích bể chứa void rate (reservoir) hệ số rỗng (của bể chứa) water reservoir bể chứa nước

bể chứa nước annual storage reservoir bể chứa nước trong năm clear-water reservoir bể chứa nước trong equalizing reservoir bể chứa nước điều hòa life of reservoir tuổi thọ bể chứa nước

Xem thêm: Phân Biệt Inside Là Gì ? Cách Phân Biệt Và Sử Dụng Inside Chính Xác

bể chứa xăng dầu
bể thu nước
bình chứa

Giải thích EN: A tank, receptacle, or other repository that is used to hold and store water or another fluid.

Giải thích VN: Một bể, đồ đựng hay các chỗ chứa khác được dùng để giữ và trữ nước hay các chất lỏng khác.

air reservoir bình chứa gió nén air-reservoir bình chứa khí ép coolant reservoir bình chứa chất tải lạnh dry reservoir bình chứa hơi khô heat reservoir bình chứa nhiệt liquid refrigerant reservoir binh chứa môi chất lạnh lỏng liquid refrigerant reservoir bình chứa môi chất lạnh lỏng oil reservoir bình chứa dầu oil separation reservoir bình (chứa để) tách dầu refrigerant reservoir bình chứa môi chất lạnh toner reservoir bình chứa mực

hồ chứa

Giải thích EN: Specifically, a large area, natural or artificial, that holds water for a municipal water supply or for such other purposes as irrigation or recreation..

Giải thích VN: Một khu vực rộng, tự nhiên hay nhân tạo, giữ nước nhằm mục đích cấp nước cho thành phố hay cho các mục đích khác như tưới tiêu hay giải trí.

annual storage reservoir hồ chứa nước trong năm balancing reservoir hồ chứa nước điều hòa catchment area of reservoir lưu vực hồ chứa compensating reservoir hồ chứa nước điều hòa emergency reservoir operation sự cấp cứu hồ chứa fill-up water storage reservoir hồ chứa nước chảy đến fill-up water storage reservoir hồ chứa nước tràn ngập flood control reservoir hồ chứa chống lũ flood control reservoir hồ chứa lũ flood storage reservoir hồ chứa lũ hydraulic reservoir hồ chứa nước thủy lực impounding reservoir hồ chứa đa dụng irrigation reservoir hồ chứa để tưới ruộng power electric reservoir hồ chứa để phát điện power reservoir hồ chứa để phát điện regulating reservoir hồ chứa điều chỉnh được regulating reservoir hồ chứa nước điều tiết regulation reservoir operation thao tác điều tiết hồ chứa replenishment of reservoir sự làm đầy lại hồ (chứa) reservoir basin hồ chứa dự trữ nước reservoir bottom gate cửa đáy hồ chứa reservoir bottom sector gate cửa quạt đáy hồ chứa reservoir capacity dung tích hồ chứa nước reservoir design flood lũ thiết kế hồ chứa reservoir ecology sinh thái hồ chứa reservoir elevation mức nước hồ chứa reservoir foundation lòng hồ chứa reservoir hydraulicking thủy lực học hồ chứa reservoir life tuổi thọ hồ chứa nước reservoir loss tổn hao nước hồ chứa reservoir operation sự vận hành hồ chứa reservoir precipitation lượng mưa mặt hồ chứa reservoir regime chế độ hồ chứa reservoir storage dung tích hồ chứa nước reservoir surface mặt hồ chứa nước reservoir yield dòng chảy vào hồ chứa secondary reservoir hồ chứa nước phụ secondary reservoir hồ chứa nước phụ (ở thượng lưu) single purpose reservoir operation sự khai lợi hồ chứa đơn dụng storage reservoir hồ chứa nước volume of reservoir dung tích hồ chứa water reservoir hồ chứa nước

Xem thêm: push là gì

hồ chứa nước annual storage reservoir hồ chứa nước trong năm balancing reservoir hồ chứa nước điều hòa compensating reservoir hồ chứa nước điều hòa fill-up water storage reservoir hồ chứa nước chảy đến fill-up water storage reservoir hồ chứa nước tràn ngập hydraulic reservoir hồ chứa nước thủy lực regulating reservoir hồ chứa nước điều tiết reservoir capacity dung tích hồ chứa nước reservoir life tuổi thọ hồ chứa nước reservoir storage dung tích hồ chứa nước reservoir surface mặt hồ chứa nước secondary reservoir hồ chứa nước phụ secondary reservoir hồ chứa nước phụ (ở thượng lưu)

Related Posts