Nghĩa Của Từ Reproduce Là Gì ? (Từ Điển Anh Reproduce Là Gì, Nghĩa Của Từ Reproduce

Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.

Đang xem: Reproduce là gì

mình đang cần làm 2 câu này nhưng ko hiểu rõ cái từ reproduce:Which statement is true about bugs?A.Never report a bug unless you can reproduce it. B.You should only report a bug when you can reproduce it. C.You should report a bug even if it is not reproducible. D.Tell your test lead about non-reproducible bugs but do not put it in the bug tracking system.What should we do if the bug is non-reproducible?A.Report using email only B.Ignore it C.Don ?t report but call the developer D.Report and describe your steps and observations precisely mình có đọc bài Post Bugnhưng vẫn ko hiểu rõ cái từ đó .. mong các bạn giúp cho
Reproduce là “tái hiện lại” nghĩa là làm sao để DEV có thể thực hiện lại điều mà TESTER đã làm, để họ xem bug đó như thế nào.A.Never report a bug unless you can reproduce it=> Nếu bạn không tái hiện được lỗi đó thì đừng nên post bugVì khi post bug, dev không thể thực hiện lại được nên không biết lỗi chỗ nào, và bản thân mình cũng không thực hiện lại được bug đó nghĩa là lúc nãy mình làm sai bước nào đó mà không chú ý.
cảm ơn bạn tvn ,cho mình hỏi thêm cái reproduce nếu mình không tái hiện lại được ,thì lỗi là do mình.hay là do chính cái bug đó không thể reproduce .giống như câu này What should we do if the bug is non-reproducible? và mình chọn.Report and describe your steps and observations precisely (được report)nhưng câu a . Never report a bug unless you can reproduce it (ko được report)Hỏi rối quá không biết bạn tvn hiểu ý mình ko
Câu A nói vậy, nhưng có một số bug, mình tái hiện lúc được lúc không, nghĩa là khả năng tái hiện khoảng giống như 50-50 hoặc bao nhiêu % là tái hiện được thôi. Với bug kiểu này thì cũng post nhưng ghi chú rõ ràng thêm là “thỉnh thoảng mới tái hiện được”.

Xem thêm: Thế Nào Là Nhiếp Ảnh Lomo Là Gì, Dùng Có Dễ Không

art_man wrote:mình đang cần làm 2 câu này nhưng ko hiểu rõ cái từ reproduce:Which statement is true about bugs?A.Never report a bug unless you can reproduce it. B.You should only report a bug when you can reproduce it. C.You should report a bug even if it is not reproducible. D.Tell your test lead about non-reproducible bugs but do not put it in the bug tracking system.What should we do if the bug is non-reproducible?A.Report using email only B.Ignore it C.Don”t report but call the developer D.Report and describe your steps and observations precisely
Theo mình, câu trên chọn C.You should report a bug even if it is not reproducible.

Xem thêm: Lucky Patcher Original Apk Download, Lucky Hacker Game For Android

và câu dưới chọn D.Report and describe your steps and observations preciselyPhần trả lời ở trên, là mục đích của mình viết vậy là để bạn hiểu rõ chữ reproduce thôi. Nhưng thực tế nó không phải lúc nào cũng hoàn hảo như vậy

*

.
Display: All posts1 day7 days2 weeks1 month3 months6 months1 yearSort by: AuthorPost timeSubjectDirection: AscendingDescending

Related Posts